DEV Community

Cover image for C++ dasturlash tili (1-dars)
S_j
S_j

Posted on

C++ dasturlash tili (1-dars)

C++ dasturlash tili mashhur tillardan biri bo'lib,bu til har xil dasturlar,o'yinlar va boshqa tehnologiyalarda ishlatilinadi...
Bugun biz replit.com saytidan foydalangan holda C++ dasturlash tiliga oid bir necha malumotlarni ko'rib chiqamiz.
My repls qatoridan yangi repls c++ tilida yaratganimizdan so'ng bizda mana bunday oyna ochiladi.(Keyingi rasm)
Image description

Ko'rib turganingizdek ekranda mana shu oyna ochildi va bu oyna uch qismga bo'lingan.
Birinchi chap tarafdagi joy bu fayllar saqlash uchun.
Ikkinchi o'rta tarafdagi joy bu biz code yozishimiz uchun maydon.
Uchinchi ohirgi tarafdaigisi console yani bu joy yozgan kodimizni natijasini ko'rsatib beradi.(Keyingi rasm)

Image description

# Biz bu yerda har xil so'zlarni va belgilarni uchratishimiz mumkin.Masalan:

#include - Bu buyruq bilan biz kutubhonalar chaqirgan(kutubhonalardan foydalangan)holda ularni ishlata olamiz.
<iostream> - bu kutubhona turi.
int main(){}- bu funksiya yozayotgan dasturimizning o'zagi yani asosiy qismi hisoblanadi, bu funksiyasiz yozayotgan birorta kodimiz ishlamaydi
std ::- bu buyruq qaysi kutubhonaga tegishli ekanini bildirish uchun cout _buyrug'i oldidan yoziladi.
cout <<- bu yani _console out
to'liq yozilishi hisoblanib bu buyruq har qanday yozgan ko'dingizni console da ko'rsatib beradi.

Top comments (0)