DEV Community

Cover image for Tworzenie aplikacji czatu przy użyciu Node.js
PubNub Developer Relations for PubNub [Polski]

Posted on

Tworzenie aplikacji czatu przy użyciu Node.js

Wraz z postępem technologicznym, systemy czasu rzeczywistego stają się coraz bardziej powszechne w aplikacjach konsumenckich, czego najlepszym przykładem są aplikacje do czatowania. Aplikacje czatowe pozwalają użytkownikom komunikować się ze sobą w czasie rzeczywistym, tworząc poczucie natychmiastowości i interaktywności, które trudno jest odtworzyć za pomocą innych form komunikacji. Rozwój Internetu i urządzeń mobilnych sprawił, że aplikacje do czatowania stały się bardziej popularne niż kiedykolwiek wcześniej, takie jak Messenger, WhatsApp i Slack, a użytkownicy oczekują, że będą mogli rozmawiać z przyjaciółmi, rodziną i współpracownikami z dowolnego miejsca na świecie w dowolnym czasie. Node.js stał się popularnym wyborem do tworzenia aplikacji do czatowania dzięki możliwości obsługi dużych ilości danych i obsłudze komunikacji w czasie rzeczywistym.

Dlaczego warto tworzyć aplikacje do czatowania przy użyciu Node.js?

Node.js to wieloplatformowe środowisko uruchomieniowe JavaScript o otwartym kodzie źródłowym, które wykonuje kod JavaScript poza przeglądarką. Z tego powodu Node.js pozwala używać JavaScript do pisania narzędzi wiersza poleceń do tworzenia skryptów po stronie serwera.

Aplikacje czatu Node.js można dostosować do różnych branż i firm, zapewniając użytkownikom unikalną platformę do komunikacji i współpracy. Przykładowo, aplikacja czatu zaprojektowana dla pracowników służby zdrowia może zawierać określone funkcje, takie jak bezpieczne wiadomości i konsultacje wideo, dzięki czemu jest bardziej wydajna i skuteczna dla lekarzy.

W poniższych sekcjach przeanalizujemy korzyści i ograniczenia korzystania z node.js w aplikacjach czatowych oraz sposoby tworzenia aplikacji czatowych przy użyciu tej platformy. Przeanalizujemy, dlaczego node.js stał się popularnym wyborem do tworzenia aplikacji czatowych, jego zalety oraz niektóre ograniczenia i wyzwania, jakie programiści mogą napotkać podczas korzystania z tego języka. Podamy również przykłady różnych typów aplikacji czatowych, które można zbudować za pomocą node.js, a także kilka najlepszych praktyk i wskazówek dotyczących tworzenia skalowalnych i niezawodnych aplikacji czatowych. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w node.js, czy doświadczonym programistą, ten przewodnik dostarczy informacji potrzebnych do tworzenia solidnych i angażujących aplikacji czatowych przy użyciu tej potężnej platformy.

Korzyści z używania Node.js w aplikacjach do czatowania

Node.js stał się popularnym wyborem do tworzenia aplikacji czatowych ze względu na jego zdolność do obsługi dużych ilości danych i wsparcie dla komunikacji w czasie rzeczywistym. Jego architektura sterowana zdarzeniami wydajnie obsługuje wiele jednoczesnych połączeń, dzięki czemu idealnie nadaje się do aplikacji czatowych wymagających komunikacji w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, jak wspomniano powyżej, wykorzystanie JavaScript jako języka po stronie serwera umożliwia programistom korzystanie z jednego języka w całym stosie front-end i back-end, upraszczając rozwój i konserwację. Node.js ma również dużą i aktywną społecznośćktóra zapewnia bogactwo zasobów i modułów, które można wykorzystać do szybkiego i łatwego tworzenia aplikacji do czatowania.

Czy Node.js nadaje się do tworzenia aplikacji do czatów tekstowych lub wideo?

Node.js jest powszechnie używaną technologią do tworzenia aplikacji do czatów tekstowych i wideo, ponieważ obsługuje komunikację w czasie rzeczywistym i wydajnie obsługuje wiele jednoczesnych połączeń. Ponadto wykorzystanie JavaScript jako języka po stronie serwera umożliwia programistom korzystanie z jednego języka w całym stosie, upraszczając rozwój i konserwację. Przy starannym planowaniu i dbałości o bezpieczeństwo, Node.js może być doskonałym wyborem do tworzenia aplikacji do czatów tekstowych i wideo.

Aby zbudować aplikację do obsługi wiadomości tekstowych w Node.js, można użyć Socket.IO do zarządzania WebSocket do komunikacji opartej na zdarzeniach od klienta do klienta. Dodatkowo, WebRTC może przesyłać strumień wideo i audio od klienta do klienta w celu utworzenia aplikacji do połączeń wideo. Sprawdź nasze przykłady programowania Node.js Przykłady programowania WebSocket aby dowiedzieć się więcej o implementacji WebSocket.

Aplikacje tekstowe i wideo mogą być budowane na różne sposoby, a osiągnięcie takiego poziomu niezawodności i komunikacji w czasie rzeczywistym nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza przy tworzeniu od podstaw. Aby jednak uzyskać w pełni funkcjonalną aplikację tekstową lub wideo przy użyciu Node.js, można również wykorzystać zalety Infrastruktura jako usługa (IaaS). IaaS to model obliczeniowy oparty na chmurze, który umożliwia wynajem zasobów obliczeniowych, takich jak serwery, pamięć masowa i komponenty sieciowe, na zasadzie płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Korzystając z IaaS, można uniknąć kosztów początkowych związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury, a zamiast tego skupić się na opracowywaniu podstawowych propozycji wartości. Model ten pomaga szybko skalować infrastrukturę, zgodnie z ich potrzebami i wymaganiami.

Ograniczenia związane z używaniem Node.js do tworzenia aplikacji do czatowania

Pomimo wielu zalet, istnieją pewne ograniczenia związane z używaniem Node.js do tworzenia aplikacji do czatowania. Jednym z takich ograniczeń jest to, że Node.js może nie być najlepszą opcją dla aplikacji wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ponieważ nie zapewnia wbudowanej obsługi bezpiecznych protokołów komunikacyjnych. Dodatkowo, Node.js może nie być najlepszym wyborem dla aplikacji wymagających komunikacji w czasie rzeczywistym z niskimi opóźnieniem. Jednowątkowa architektura platformy może nie sprostać wymaganiom aplikacji o dużym natężeniu ruchu. Może to jednak zależeć bardziej od usługi hostingowej i architektury wokół hostingu aplikacji niż od języka.

Ogólnie rzecz biorąc, aby zoptymalizować wydajność aplikacji czatu Node.js, najlepiej jest przestrzegać najlepszych praktyk, takich jak:

 • Ze względu na jednowątkową architekturę, najlepiej jest, gdy operacje we/wy są nieblokujące, co oznacza, że należy ustawić limity czasu dla każdego żądania, określając czas potrzebny na przerwanie połączenia.

 • W przypadku hostowania wielu instancji serwera, należy rozważyć użycie load balancera do skalowania aplikacji w poziomie.

 • Zminimalizuj wszelkie zewnętrzne zależności, ponieważ liczba zależności używanych przez aplikację może zwiększyć obciążenie i opóźnienia. Nie zawsze można zapewnić, że zewnętrzne zależności będą reagować tak szybko, jak zwykle, gdy przechodzą do produkcji, co wydłużyłoby czas odpowiedzi i jest kolejnym powodem, dla którego należy ustawić rozsądne limity czasu.

Jak tworzyć aplikacje czatu w Node.js

Aby zbudować aplikację czatu w czasie rzeczywistym w Node.js, pobierz zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), takie jak Visual Studio Code. Zainicjuj środowisko programistyczne Node.js, instalując aplikację node. Po zainstalowaniu Node.js, chcemy utworzyć projekt Node.js za pomocą polecenia "npm init" z naszego terminala. Aby uzyskać bardziej szczegółową konfigurację projektu Node.js, zapoznaj się z Visual Studio Code samouczek aby rozpocząć tworzenie stron internetowych.

Po utworzeniu nowego projektu możemy go otworzyć za pomocą Visual Studio Code. Możemy zainstalować niezbędne moduły i pakiety, takie jak Express i Socket.IO. Otwórz terminal wewnątrz VSCode w bieżącym repozytorium i uruchom npm "install express" i "npm install socket.io". Pakiety powinny być widoczne w pliku package.json. Po zainstalowaniu tych modułów node możemy utworzyć serwer za pomocą express.js i udostępnić połączenie WebSocket za pomocą Socket.IO. Po zainstalowaniu zależności utwórz plik js o nazwie index.js i odwołaj się do poniższego kodu, aby hostować serwer HTTP nasłuchujący na http://localhost:3000.

const express = require('express'); const app = express(); const http = require('http'); const server = http.createServer(app); const { Server } = require("socket.io"); const io = new Server(server); app.get('/', (req, res) => { res.sendFile(__dirname + '/index.html'); }); io.on('connection', (socket) => { console.log('A user connected'); socket.on('disconnect', () => { console.log('A user disconnected'); }); socket.on('message', (data) => { // sends the data to everyone connected to the server socket.emit('response', data) }); }); server.listen(3000, () => { console.log('listening on *:3000'); });
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ten plik index.js udostępnia połączenie WebSocket, z którym można się połączyć poprzez konfigurację aplikacji klienckiej na localhost:3000. Aplikacje klienckie mogą wysyłać zdarzenia wiadomości do wszystkich osób na serwerze po nawiązaniu połączenia.

Zasilanie tych funkcji jest trudnym zadaniem. Musisz skonfigurować infrastrukturę, aby utrzymać platformę komunikacyjną, która obsługuje wymianę wiadomości między wszystkimi użytkownikami, wykrywać system obecności online, ładować wiadomości, gdy użytkownicy są online, a także utrzymywać i skalować te funkcje bezpiecznie dla użytkowników, oprócz tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji czatu. Chociaż możliwe jest samodzielne zbudowanie tej infrastruktury, będzie to wymagało czasu, zasobów i utrzymania, które można wydać gdzie indziej. To właśnie tutaj PubNub może pomóc.

Dzięki PubNub można łatwo dodać te funkcje komunikacji w czasie rzeczywistym do aplikacji czatu za pomocą Node.js. PubNub obsługuje podstawową infrastrukturę, w tym komponenty po stronie serwera i klienta, co pozwala skupić się na budowaniu doskonałego doświadczenia użytkownika dla aplikacji czatu. Oznacza to, że możesz dodawać funkcje takie jak pokoje rozmów, prywatne wiadomości i wykrywanie obecności, nie martwiąc się o szczegóły techniczne ich implementacji. Ponadto PubNub oferuje wiele innych funkcji, które mogą pomóc w tworzeniu solidnych i bogatych w funkcje aplikacji czatu, takich jak trwałość wiadomości, filtrowanie wiadomości i mobilne powiadomienia push.

Przykłady czatów w Node.js

Node.js może tworzyć różne aplikacje czatu, od prostych do bardziej złożonych. W tej sekcji zbadamy różne typy aplikacji czatu, które można utworzyć za pomocą Node.js oraz technologie, które można wykorzystać.

 • Prosty chatroom: Podstawowa aplikacja czatu, która umożliwia użytkownikom dołączenie do pokoju rozmów i wysyłanie do siebie wiadomości w czasie rzeczywistym. Ten typ aplikacji czatu byłby podobny do poprzedniego przykładu i może wykorzystywać technologię Socket.IO do przekazywania wiadomości tekstowych od klienta do klienta.

 • Czat grupowy: Aplikacja czatu umożliwiająca użytkownikom tworzenie lub dołączanie do grup i komunikowanie się w czasie rzeczywistym. Oprócz podstawowych funkcji prostego pokoju rozmów, aplikacje do czatu grupowego często zawierają takie funkcje, jak możliwość tworzenia grup prywatnychwysyłanie plików i obrazów oraz wyszukiwanie i dołączanie do istniejących grup. Ta aplikacja będzie nadal korzystać z technologii takiej jak Socket.IO, ale będzie wymagać więcej zarządzania stanem w celu uwierzytelniania użytkowników w celu dołączania i tworzenia grup.

 • Czat wideo: Aplikacja czatu, która pozwala użytkownikom komunikować się za pośrednictwem wideo w czasie rzeczywistym. Ten typ aplikacji czatu wymaga bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak przesyłanie strumieniowe strumieniowanie wideo i audio w czasie rzeczywistym przy użyciu WebRTC i obsługa wielu jednoczesnych połączeń.

 • Chatboty: Aplikacja czatu, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do komunikacji z użytkownikami w języku naturalnym. Chatboty mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak obsługa klienta, sprzedaż i wsparcie. Ta wysoce złożona aplikacja będzie wymagać zewnętrznych interfejsów API do przetwarzania języka naturalnegotakich jak wit.ailub Googles Natural Language AI.

To tylko kilka przykładów wielu rodzajów aplikacji do czatowania, które można zbudować przy użyciu node.js. Złożoność aplikacji czatu będzie zależeć od konkretnych wymagań i potrzebnych funkcji.

Pierwsze kroki z PubNub dla aplikacji czatu Node.js

Korzystając z PubNub z Node.js, programiści mogą szybko tworzyć interaktywne aplikacje czatu, które mogą obsługiwać duże ilości ruchu i danych na dużą skalę.

Aby rozpocząć korzystanie z PubNub do tworzenia aplikacji czatu przy użyciu node.js, wykonaj następujące kroki:

 1. Zarejestruj się na bezpłatne konto PubNub.

 2. Zainstaluj PubNub SDK dla node.js.

 3. Skonfiguruj PubNub SDK za pomocą kluczy aplikacji i innych ustawień.

 4. Użyj zestawu PubNub JavaScript SDK, aby publikowania i subskrybować do kanałów, aby wysyłać i odbierać wiadomości w czasie rzeczywistym.

 5. Użyj PubNub's obecność do śledzenia statusu online użytkowników w aplikacji czatu.

 6. Korzystaj z funkcji trwałości i filtrowania wiadomości PubNub. filtrowania aby zapewnić bardziej płynną obsługę czatu.

Jak PubNub może ci pomóc?

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na PubNub.com

Nasza platforma pomaga programistom tworzyć, dostarczać i zarządzać interaktywnością w czasie rzeczywistym dla aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych i urządzeń IoT.

Fundamentem naszej platformy jest największa w branży i najbardziej skalowalna sieć przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym. Dzięki ponad 15 punktom obecności na całym świecie obsługującym 800 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i niezawodności na poziomie 99,999%, nigdy nie będziesz musiał martwić się o przestoje, limity współbieżności lub jakiekolwiek opóźnienia spowodowane skokami ruchu.

Poznaj PubNub

Sprawdź Live Tour, aby zrozumieć podstawowe koncepcje każdej aplikacji opartej na PubNub w mniej niż 5 minut.

Rozpocznij konfigurację

Załóż konto PubNub, aby uzyskać natychmiastowy i bezpłatny dostęp do kluczy PubNub.

Rozpocznij

Dokumenty PubNub pozwolą Ci rozpocząć pracę, niezależnie od przypadku użycia lub zestawu SDK.

Top comments (0)