DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

Postman'de pretty'nin aktif olması için

ayarlardan > request > Response format detection bölümüne geliniz ardından resimdeki gibi json şeklinde ayarlamanız gereklidir.

Image description

Top comments (0)