DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

overfitting

Overfitting, bir modelin eğitim verilerine aşırı derecede uyum sağlaması ve eğitim verilerine çok iyi uyması, ancak yeni ve görünmemiş verilere (test verileri gibi) kötü performans göstermesi durumunu ifade eder.(şey gibi düşün 2 metrelik havuzda iyi yüzüyorsun ama seni denize bi atıyorlar burası havuz değilmiş ya diyorsun (Namık Ekin hocamıza saygılar))

Top comments (0)