DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

null hipotez

Null hipotezi, genellikle araştırmanın mantıksal tersini ifade eder. Örneğin, "iki tedavi yöntemi arasında bir fark yoktur" veya "bir grupla diğer grup arasında bir ilişki yoktur" gibi ifadeler null hipotezi temsil edebilir. Null hipotez, genellikle araştırmanın başında kabul edilir ve ardından verilerin analizi ile reddedilip reddedilmeyeceği test edilir.

Top comments (0)