DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

Multithread

Java'da multithreading, aynı anda birden fazla iş parçacığının (thread) çalıştırılmasını sağlayan bir tekniktir¹. Bu, bir programın farklı görevleri eş zamanlı olarak gerçekleştirmesine olanak tanır ve böylece programın performansını artırabilir¹.

Multithreading'in Temel Kavramları:

  • Thread (İş Parçacığı): Java'da bir thread, bir programın aynı anda yürütebileceği işlemlerin en küçük birimidir. Her thread, programın farklı bir yürütme yolunu temsil eder².
  • Concurrency (Eş Zamanlılık): Birden fazla işlemin sırayla veya aynı anda gerçekleştirilmesi, böylece birden fazla işin sanki aynı anda gerçekleşiyormuş gibi görünmesidir².
  • Parallelism (Paralellik): Birden fazla işlemin gerçekten aynı anda, örneğin çok çekirdekli bir işlemci üzerinde farklı çekirdeklerde çalıştırılmasıdır².

Multithreading'in Avantajları:

  • Kaynakların Etkili Kullanımı: Tek bir işlemci üzerinde birden fazla iş parçacığının çalıştırılması, CPU'nun boşta kalmadan daha verimli kullanılmasını sağlar¹.
  • Daha Hızlı Yanıt Süresi: Kullanıcı etkileşimli uygulamalarda, ağır işlemler arka planda yürütülürken kullanıcı arayüzü hızlı bir şekilde yanıt verebilir¹.
  • Performans Artışı: Eş zamanlı olarak çalışan iş parçacıkları sayesinde, programlar daha hızlı çalışabilir ve daha az bekleme süresi ile daha fazla iş yapabilir¹.

Multithreading'in Zorlukları:

  • Senkronizasyon: Birden fazla thread'in aynı kaynaklara erişmesi durumunda, veri tutarlılığını korumak için senkronizasyon mekanizmalarına ihtiyaç duyulur¹.
  • Deadlock: İki veya daha fazla thread, birbirlerinin serbest bırakmasını beklediği kaynaklar üzerinde kilitlenirse, hiçbir işlem ilerleyemez ve bu duruma deadlock denir¹.

Java'da multithreading, Thread sınıfını genişleterek veya Runnable arayüzünü uygulayarak gerçekleştirilebilir. İş parçacıkları, start() metodu çağrıldığında çalışmaya başlar ve run() metodu içinde tanımlanan görevleri yürütür.

Kaynak: Bing ile konuşma, 17.05.2024
(1) Java Multithreading Kullanımı – Tasarım Kodlama. https://www.tasarimkodlama.com/java-programlama/java-multithreading-kullanimi/.
(2) Thread Nedir? Detaylı Bir Thread İncelemesi - Devnot. https://devnot.com/2021/thread-nedir-detayli-bir-thread-incelemesi/.
(3) Java'da Multithreading Nedir? - JAVA İle Programlama. https://bing.com/search?q=java+multithread+nedir.
(4) Java'da Multithreading Nedir? - JAVA İle Programlama. https://sametbasturk.com/java/javada-multithreading-nedir/.
(5) Java Multithreading Nedir? - JAVA İle Programlama. https://sametbasturk.com/java/java-multithreading-nedir/.

Top comments (0)