DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

kimlik doğrulama ve yetkilendirme için popüler 5 araç (Express)

Express.js tabanlı uygulamalarda authentication (kimlik doğrulama) ve authorization (yetkilendirme) işlemleri için birkaç popüler kütüphane ve araç bulunmaktadır. İşte bu alanda kullanılan en popüler beş araç:

Passport.js:
Passport.js, Express uygulamalarında kullanılabilecek çok esnek ve modüler bir kimlik doğrulama kütüphanesidir. Local stratejisi yanı sıra OAuth, OpenID ve diğer birçok kimlik doğrulama stratejisini destekler. Passport, Express middleware olarak entegre edilir ve kullanıcının kimlik doğrulama bilgilerini yönetmek için çok sayıda seçenek sunar.

jsonwebtoken (JWT):
JSON Web Token (JWT), kullanıcı oturumlarını yönetmek ve bilgileri güvenli bir şekilde paylaşmak için kullanılır. Express uygulamalarında authentication için JWT sıkça tercih edilen bir yöntemdir. jwtwebtoken kütüphanesi, Express ile uyumlu ve JWT tabanlı kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemleri için kullanılabilir.

Express-session:
express-session, kullanıcı oturumlarını yönetmek için kullanılır. Bu kütüphane, Express uygulamalarında kullanıcı kimlik doğrulama bilgilerini depolamak ve yönetmek için bir session yönetim sistemi sağlar. Genellikle cookie tabanlı oturum yönetimi için kullanılır.

CORS (Cross-Origin Resource Sharing):
CORS, Express uygulamalarında güvenlik politikalarını kontrol etmek için kullanılır. Özellikle farklı kaynaklardan (domainlerden) gelen isteklere izin verme veya reddetme konusunda kullanılır. Uygulamanızın güvenlik düzeyini artırmak ve istenmeyen istekleri engellemek için kullanışlıdır.

Helmet:
Helmet, Express uygulamalarında güvenlik başlıklarını otomatik olarak eklemek için kullanılır. Bu başlıklar, uygulamanın çeşitli saldırılara karşı daha güvenli olmasına yardımcı olur. Örneğin, HTTP Başlıkları üzerinden XSS (Cross-Site Scripting) saldırılarını önlemek gibi.

Bu kütüphaneler, Express.js tabanlı uygulamalarda authentication ve authorization işlemleri için sıkça kullanılan araçlardır. Hangi kütüphanenin kullanılacağı, uygulamanın ihtiyaçlarına ve geliştirici tercihlerine bağlı olarak değişebilir.

Top comments (0)