DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

html and database :form=>name

burda html de form içined input tag ının name özelliği req.body kısmında tanımlanmasını sağlıyor yani name="ad" diyelim req.body üzerinden buna yani "ad" kısmına ulaşabiliyorsun

Image description

Top comments (0)