DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

ejs ile çalışırsanız yöenlendirmede parametre

ejs ile çalışmayın lütfen çerçek hayatta react ile json üzerinden haberleşilecek ama ejs ile çalışırken işlemi gerçekleştirdikten sonra yönlendirilen sayfaya veri aktarmak istersen render edebilirsin ama sonrasında hata alırsın bunu için çözümler.

Eğer ana sayfaya yönlendirirken bir mesaj göndermek istiyorsanız, bunu yapmanın birkaç yolu vardır. Örneğin:

  • Mesajı bir cookie veya session değişkenine kaydedebilir ve ana sayfada okuyabilirsiniz. Böylece mesajı istekler arasında saklayabilirsiniz. Bu yöntem için express-flash gibi bir ara yazılım (middleware) kullanabilirsiniz¹².
  • Mesajı ana sayfanın URL'sine bir sorgu parametresi olarak ekleyebilir ve ana sayfada bunu req.query ile alabilirsiniz. Böylece mesajı URL üzerinden iletebilirsiniz. Bu yöntem için şöyle yazabilirsiniz:
res.redirect("/?message=başarılı");
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Mesajı ana sayfayı render ederken bir şablon parametresi olarak gönderebilir ve ana sayfada bunu res.locals ile erişebilirsiniz. Böylece mesajı render işlemi sırasında gönderebilirsiniz. Bu yöntem için şöyle yazabilirsiniz:
res.render("index", {message: "başarılı"});
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını burada daha detaylı okuyabilirsiniz⁴. Umarım bu cevap size yardımcı olmuştur. Başka bir sorunuz varsa, lütfen bana sorun. 😊

Kaynak: Bing ile konuşma, 05.02.2024
(1) node.js - Is there a way to send message with res.redirect()? - Stack .... https://stackoverflow.com/questions/70295335/is-there-a-way-to-send-message-with-res-redirect.
(2) node.js - Is there a way to send message with res.redirect()? - Stack .... https://stackoverflow.com/questions/70295335/is-there-a-way-to-send-message-with-res-redirect.
(3) Showing a message on res.redirect in Express / Node.Js app. https://stackoverflow.com/questions/28964089/showing-a-message-on-res-redirect-in-express-node-js-app.
(4) Understanding res.redirect and res.render in Express.js: Usage and .... https://dev.to/mochafreddo/understanding-resredirect-and-resrender-in-expressjs-usage-and-security-measures-2k60.
(5) Understanding res.redirect and res.render in Express.js: Usage and .... https://dev.to/mochafreddo/understanding-resredirect-and-resrender-in-expressjs-usage-and-security-measures-2k60.
(6) Redirects With Express - Mastering JS. https://masteringjs.io/tutorials/express/redirect.
(7) Redirect with ExpressJS - Scaler Topics. https://www.scaler.com/topics/expressjs-tutorial/response-redirect/.

Top comments (0)