DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

cdı bean ilişkisi

CDI (Contexts and Dependency Injection) ve Bean'ler Java EE'de birlikte çalışan iki kavramdır. CDI, Java EE platformunda bağımlılık enjeksiyonu ve yaşam döngüsü yönetimi için bir standarttır. Bean ise, yeniden kullanılabilir, tak-çalıştır bileşenler oluşturmak için kullanılan bir modeldir¹.

CDI ve Bean ilişkisi şu şekilde açıklanabilir:

  • Bean: Java'da Bean, genellikle bir iş mantığı veya veri erişim mantığı içeren, yeniden kullanılabilir bir nesnedir. Bean'ler, belirli bir işlevi yerine getiren ve genellikle getter ve setter metotlarına sahip olan sınıflardır².
  • CDI: CDI, Bean'lerin yönetimi ve bağımlılıklarının enjekte edilmesi için bir çerçevedir. CDI, Bean'leri belirli bir kapsamda yönetir ve uygulamanın farklı bölümleri arasında bağımlılık enjeksiyonu sağlar¹.

CDI, Bean'lerin oluşturulması, bağımlılık enjeksiyonu, yaşam döngüsü yönetimi ve aralarındaki etkileşim gibi konularda standartlar sunar. Bu sayede, geliştiriciler uygulama içindeki bileşenleri daha kolay bir şekilde yönetebilir ve bağımlılıkları daha esnek bir şekilde enjekte edebilirler. CDI, Bean'lerin daha modüler ve bakımı kolay hale gelmesini sağlar ve uygulamanın genelinde tutarlı bir yapı oluşturur¹.

Özetle, CDI ve Bean'ler Java EE'de birlikte çalışarak, uygulamaların daha temiz, modüler ve yönetilebilir olmasına katkıda bulunurlar. CDI, Bean'lerin yaşam döngüsünü yönetirken, Bean'ler uygulamanın yeniden kullanılabilir bileşenlerini temsil eder¹².

Kaynak: Bing ile konuşma, 18.05.2024
(1) bu beyin (cdı) diğerlerinden farkı ne - Motosiklet. https://www.motosiklet.net/forum/moto-sohbet/125022-bu-beyin-cdi-digerlerinden-farki-ne.html.
(2) CDI Bean vs Managed Bean - Hasscript.com | Programlama hakkında. https://hasscript.com/1928/cdi-bean-vs-managed-bean.
(3) Beyin Dalgaları; Gama, Beta, Alfa, Teta, Delta işlev ve Kullanımları. https://www.parapsikoloji.net/beyin-dalgalari-gama-beta-alfa-teta-delta-islev-ve-kullanimlari/.
(4) undefined. http://www.ebay.com/itm/Performance-...9ab2a4&vxp=mtr.

Top comments (0)