DEV Community

Mustafa  Çam
Mustafa Çam

Posted on

ASP.net mvc de kodundaki değişiklik tarayıcıda da uygulansın istiyorsan

Araçlar>seçenekler>projeler ve çözümler >ASP.net core>otomatik derleme ve yenileme seçeneği > Tarayıcı isteği üzerine otomatik derle
Not!! IIS DE ÇALIŞTIR

Top comments (0)