DEV Community

moxi3017
moxi3017

Posted on

Print() - funksiyasi xaqida .

Assalamu aleykum xurmatli dasturchi bugun siz bn Python dasturlash tilida Print funksiyasini ko'rib chiqamiz. Print- bu Pythondagi mahsus funksiya bo'lib ,() ichida berilgan matn yoki ifodalarni ekranga (konsolga) chiqarib beradi.

Misol uchun

Top comments (0)