DEV Community

Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - Temporal Dead Zone (TDZ)

Ano ngaba ang Temporal Dead Zone o TDZ?

Ang Temporal Dead Zone ay yung zone na kung saan dipa na initialized yung variable, tignan nyo nalang ang mga pictures nato yung may //Temporal Dead Zone na comment yun yung TDZ ng isang variable. eto yung mga iba't ibang behavior ng different types of variables sa loob ng Temporal Dead Zone


Let Behavior Inside TDZ (console.log is nasa TDZ din)
Tagalog Let Variable Temporal Dead Zone


Const Behavior Inside TDZ (console.log is nasa TDZ din)
Tagalog Var Variable Temporal Dead Zone

Var Behavior Inside TDZ (console.log is nasa TDZ din)
Tagalog Var Variable Temporal Dead Zone

More info about TemporalDeadZone Here


More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Top comments (0)