DEV Community

Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - String padEnd Method

Ano ngaba ang String padEnd method sa Javascript?
Actually etong method nato maiintindihan mo agad pag tinignan mo yung picture sa baba. Basically mag a-add lang siya ng string padding sa end ng string mo

Pano gamitin:
First Argument - yung target na string length mo para mabigyan ng padding
Second Argument - kung ano yung string na gagamitin as a padding

Javascript padEnd padStart Tagalog Philippines Pinoy

Javascript padEnd padStart Tagalog Philippines Pinoy

Return Value is yung bagong string na may padding.


More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Top comments (0)