DEV Community

Mark Matthew Vergara
Mark Matthew Vergara

Posted on • Updated on

Javascript Tagalog - Alert

Ano ngaba ang Alert sa Javascript?
naranasan niyo na ba na may nag po pop-up na message sa browsers?
yun yung "Alert" ng javascript isa siyang dialog na lilitaw sa taas.

Javascript Pinoy Tagalog Filipino Alert
Javascript Pinoy Tagalog Filipino Alert
pa-pause ni javascript ang execution until maalis ng user yung dialog box so wag niyo i over-use tong feature na to as much as possible.

Return Value is "undefined"

Javascript Pinoy Tagalog Filipino Alert


More tagalog Javascript Learning Resources:
https://javascript-methods-in-tagalog.vercel.app/

Top comments (0)