DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Cover image for Terminal Comand | Part2
justakrom
justakrom

Posted on

Terminal Comand | Part2

Image description##1. build-essential
sudo apt-get install build-essential komandasi

ubuntu## uchun c/c++ va boshqa tillar kiompilyatorlarini o'rnatadi

2. vscode

Ubuntu sistemasida vscode dasturlarini o'rnatish uchun quyidagilarni bajaring
-ushbu linkdan vscode faylni yuklab oling
-yuqorida yuklangan *.deb nomli fayl turgan papkaga terminal orqali boring (odatda cd ~/Downloads )
-endi yuqoridagi faylni ornatish kerak:
`sudo dpkg -i .deb

Image description

Top comments (0)

Classic DEV post:

CLI tools