DEV Community

Juraj Chovan
Juraj Chovan

Posted on • Updated on

Autentifikácia v Ionic (ver.5) aplikácii cez REST API (1.časť) - requesty

V nasledujúcich niekoľkých postupoch ukážem, ako si implementovať autentifikáciu (tj.registráciu, prihlásenie a odhlásenie) v Ionic aplikácii (vo verzii framework-u 5) cez REST API služby (ktoré mám urobené nad MySQL databázou cez Laravel backend-ovú aplikáciu).

Pre potreby tohto Ionic projektu mám vypublikované tieto REST API servisy:

1.) registrácia nového používateľa:
typ requestu: POST
URL:

http://127.0.0.1:8000/api/register
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

odovzdávané/posielané parametre: name, email, password

Image description
V prípade úspešného vykonania tohto request-u je vrátené (niečo takéto):

Image description

2.) prihlásenie existujúceho používateľa:
typ requestu: POST
URL:

http://127.0.0.1:8000/api/login
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

odovzdávané/posielané parametre: email, password

Image description
V prípade úspešného vykonania tohto request-u je vrátené (niečo takéto):

Image description

3.) odhlásenie prihláseného používateľa:
typ requestu: POST
URL:

http://127.0.0.1:8000/api/logout
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

odovzdávané/posielané parametre: token (získaný pri prihlásení)

Image description
v prípade úspešného vykonania tohto request-u je vrátené:

Image description

a ešte na overenie fungovania (a test):

4.) navrátenie informácii o prihlásenom používateľovi (cez GET):
typ requestu: GET
URL:

http://127.0.0.1:8000/api/user
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

odovzdávané/posielané parametre: token (získaný pri prihlásení)

Image description
V prípade úspešného vykonania tohto request-u je vrátené (niečo takéto):

Image description

5.) navrátenie informácii o prihlásenom používateľovi (cez POST):
typ requestu: POST
URL:

http://127.0.0.1:8000/api/me
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

odovzdávané/posielané parametre: token (získaný pri prihlásení)

Image description
V prípade úspešného vykonania tohto request-u je vrátené (niečo takéto):

Image description

Top comments (0)