DEV Community

Cover image for C++ da comment qoldirish yoki yozish
J_S
J_S

Posted on

C++ da comment qoldirish yoki yozish

Bilamizki dasturchilar ko'plab texnologiyalar va dasturlar ustida ish olib borishadi.Sir emaski biron-bir dastur yaratishda bir ikki emas balki bir necha yuz dasturchilar ish olib borishlari mumkin.SHuning uchun har doim ham bir dasturchi boshqa dasturchi yozgan codeni yoki syntax ni tushunmasligi mumkin,shuning uchun dasturchilar o'zlari yaratayotgan code ga tushuntirish bergan holda comment ni ya'ni habarni qoldirib ketadilar.
Comment qoldirish da biz mahsus belgidan foydalanamiz yani 2 ta slash belgisidan va bu mana bunday ko'rinishda bo'ladi //, biz buyerda 2 ta slashdan foydalangan holda shu belgilardan keyin malumotlarni yozib qoldirishimiz mumkin.Keyingi rasm:
Image description

Comment yozayotganda dastruchilar compailor ning hohlagan joyiga habar qoldirish lari mumkin.Har qanday buyruq,funksiya yoki code ni chap oldidan 2 ta slash yozilsa osha joyni comment ga aylantirib qoya oladi.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){

return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Tepada gi compailor da bir necha buyruqdan foydalanilgan,va hohlagan buyruqni chap oldidan 2 ta slash belgisini qo'ysak u darhaol comment ga aylanib qoladi.Masalan : int buyrug'i chap tomonidan yozamiz.

#include <iostream>
using namespace std;
//int main(){

return 0;
}

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Barchaga rahmat...

Top comments (0)