DEV Community

Jafar9442
Jafar9442

Posted on

 

C ++ 9-Dars

Ushbu loyhada elon qilingan narsamizni o'zgartirishni o'rganamiz.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {

  int a = 10; 
  string ism = "JAFAR"; // elon qilgan ism = tekst

  cout << a << endl;
  cout << ism << endl;

  a = 20; // elon qilgan a-ni qiymatini o'zgartirish.
  ism = "kimsan"; // elon qilgan tekst-ni o'zgartirish.
  cout << a << endl;
  cout << ism;

return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ushbu loyhada qisqartirib yozishni o'rganamiz.

#include <iostream>
int main() {

int a = 5;
int b = 6;
b = b + a; // b + = a;
a =a - 10; // a = a - = 10;

b * = 3; // b = b *3;
a / = b; // a = a / b;
cout << b;

return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

noutbook da MODEL Lenovo
windovs + shift + S = scren sho't
@dawroun

Top comments (0)

🌚 Browsing with dark mode makes you a better developer.

It's a scientific fact.