DEV Community

Cover image for C++ Switch (Tanlash Operatori).
islomAli99
islomAli99

Posted on

C++ Switch (Tanlash Operatori).

Assalamu alaykum bugun siz bilan C++ dasturlash tilida tanlash operatori bilan tanishib chiqamiz. Tanlash operatoridan foydalanishimiz uchun switch kalit so'zidan foydalanamiz. Ushbu operatorni qo'llamasdan shart operatori dan foydalansangiz ham bo'ladi, ammo switch ancha ishingiz yengillashadi. Demak kodlarni analiz qilishni boshlaymiz.

Switch tanlash operatorining sintaksis ko'rinishi.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{


switch(qiymat) {
 case x:
  // code block
  break;
 case y:
  // code block
  break;
 default:
  // code block
}

return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • switch berilgan Ifoda bir marta baholanadi.

 • Ifodaning qiymati har birining qiymatlari bilan taqqoslanadi case - so'zi o'rqali.

 • Agar mos keladigan bo'lsa, tegishli kod bloki bajariladi.

 • break tanlash operatorini ishini yakunlaydi.

 • default kalit so'zlar ixtiyoriy bo'lgan qiymat uchun ishlaydi. yuqoridagi birontasi mos kelmasi demak default ishlaydi.

Pastda misol berilgan 3 ta son bor usha sonni 10, 20, 30 teng bolsa bu son 10, 20, 30 teng degan yozuv chiqadi va shu 3 ta sonnga togri kelmasa keyin default ga kiradi, va none degan yozuv chiqadi.

Misol uchun:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{

int son;
cin >> son;

switch(son)
{
 case 10:
 cout << "Bu son 10 ga teng";
 break;

 case 20:
 cout << "Bu son 20 ga teng";
 break;

 case 30:
 cout << "Bu son 30 ga teng";
 break;

 default:
 cout << "none";
 break;


return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)