DEV Community

Cover image for C++ Nested if...else
islomAli99
islomAli99

Posted on

C++ Nested if...else

Assalamu aleykum xurmatli dasturchi bugun siz bilan C++ dasturlash tilida Nested if - ichma ich if ni kirib chiqamiz.

Ba'zan biz boshqa if ichida yani bitta if ** iborasidan foydalanishimiz kerak. Bu ichki o'rnatilgan **if iborasi sifatida tanilgan.

Buni if iboralarining bir nechta qatlami sifatida tasavvur qiling. Birinchi, tashqi if gap, uning ichida esa boshqa, ichki if gap bor.
Uning sintaksisi:

// outer if statement
if (condition1) {

 // statements

 // inner if statement
 if (condition2) {
  // statements
 }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eslatmalar:

 • Agar kerak bo'lsa, ichki if iborasiga else va else if iboralarini qo'shishimiz mumkin.

 • Ichki if iborasi tashqi else yoki else if iboralari (agar mavjud bo'lsa) ichiga ham kiritilishi mumkin.

 • Biz if iboralarining bir nechta qatlamlarini joylashtirishimiz mumkin.

Misol uchun:

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iosmanip>
using namespace std;

int main()
{

 int son;
 cin >> son;

 if(son > 0)
 {
  if(son % 2 == 0)
  {
   cout << "Musbat juft son";
  }
  else
  {
   cout << "Musbat toq son";
  }
 }
 else
 {
  if(son % 2 == 0)
  {
   cout << "Manfiy juft son";
  }
  else
  {
   cout << "Manfiy toq son";
  }
 }


 return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)