DEV Community

Cover image for Go Gin Web Frameworku ile Hello World
Ali İlteriş Keskin
Ali İlteriş Keskin

Posted on

Go Gin Web Frameworku ile Hello World

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda yeni öğrenmeye başladığım Go diline ait Gin frameworku ile basit bir giriş api’ı oluşturacağım. Buradaki motivasyonum kendi yapacağım örneği yazıya döküp internette basit de olsa bir Türkçe yazı bulunmasını sağlamak.


Kısaca Go

Go 2009 yılında ortaya çıkan açık kaynak kodlu
bir programlama dilidir. Statik yapılı bir dildir. Google'ın mühendisleri C++ dilindeki karmaşıklığı
beğenmediklerini söyleyerek bu dili geliştirdiklerini söylemiştir.

Golang kendini

Go is an open source programming language that makes it easy to build simple, reliable, and efficient software.

şeklinde anlatmıştır.


Neden Gin Frameworkunu Seçtim?

Gin'i seçerken GitHub star sayısını, çevremdeki
Go geliştiricilerin önerilerini ve internetteki kaynak
çokluğuna baktım. Sonrasında Gin seçimini
yaptım.


Go Kurulumu

Bilgisayarınıza Go kurmak için burdan https://golang.org/doc/install
işletim sisteminize uygun kurulumu seçip kurabilirsiniz.

Go'yu kurduğumuza göre artık Gin için gerekli olan kurulumları yapıp ilk projemizi oluşturabiliriz.


Gin Kurulumu

Go için paket kurmak istediğimizde yazmamız gereken bir komut vardır. Daha önce Python yazdıysanız bunu
pip paket yöneticisine benzetebilirsiniz.

go get <go_paketinin_reposunun_ismi>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yani bizim Gin frameworkunu kurmamız için gerekli olan komut

go get -u github.com/gin-gonic/gin
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

üstteki komuttur.

-u parametresi varolan paketleri güncellemek için kullanılmaktadır.

İlk olarak bir go modulü oluşturalım. Bunun için aşağıdaki komutu yazmamız yeterlidir.

go mod init go_gin_example
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Sonrasında bir main.go isimli bir dosya açalım ve içine aşağıdaki kodları ekleyelim.

main.go

package main

import "github.com/gin-gonic/gin"

func main() {
  r := gin.Default() // frameworkun varsayılan ayarları ile bir router oluşturuyoruz.
  r.GET("/ping", func(c *gin.Context) { // GET isteğinin urlini ve isteğin döneceği değeri ayarlıyoruz. 
    c.JSON(200, gin.H{        // c değeri ile Gin frameworkunun fonksiyonlarını kullanabiliriz ve geriye bir JSON dönüyoruz.
      "message": "pong",
    })
  })
  r.Run()
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Umarım yazı işinize yaramıştır. Anlamadığınız yerleri ya da isteklerinizi, önerilerinizi bana iletbilirsiniz. Keyifli
haftalar dilerim :)


Yararlandığım Kayneklar

Discussion (0)