DEV Community

ibroxim0
ibroxim0

Posted on

c++da 2 dars

assalomu alekum bugun biz c++ 2 darsimizda ozgaruvchi yaratishni organdik va input qilishni organdik , ozgaruvchini int codi bilan yaratish mumkin ,input qilish uchun cin codidan foydalansak boladi .
misol;

include

using namespace std;

int main()
{
int son,son1;

cout << "Birinchi sonni kiriting" <<endl;
cin >>son;

cout <<"ikkinchi sonni kirinting" <<endl;
cin>>son1;

int natija = son + son1;

cout <<"natija:" << natija;

return 0;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

}
bu mini kalkulyator.

Top comments (0)