DEV Community

Gülsün çiftçi
Gülsün çiftçi

Posted on • Originally published at Medium on

Kotlin’de Değişkenler

Herkese Merhabalar. Sizlere bu yazımda Kotlin dilinde kullanılan değişkenlerden bahsedeceğim.

Değişken Nedir?

Değişkenler, bir programlama dilinde verileri depolamak için kullanılan bilgisayar bellek konumlarına verdiğimiz adlardır. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan ayrılır. Değişken olarak adlandırılırlar çünkü temsil edilen bilgiler değişebilir.

Değişken İsimlendirme Kuralları

  • İlk karakter herhangi bir sayı ile başlayamaz.
var 1number : Int = 40 //Hata
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Değişken isimlerinde ilk karakterden sonra istediğimiz yerde sayı kullanabiliriz.
var number1 : Int = 40 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Değişken isimleri anlamlı olmalıdır. Bu durum bize kolaylık sağlar.
var studentName : String = "Ali"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Noktalama işaretleri ,matematiksel, mantıksal ve karşılaştırma operatörleri kullanamayız.
var student.Name : String = "Ali" //Hata
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Değişken isimleri Türkçe karakter içermemelidir(ç, ı, ü, ğ, ö, ş, İ, Ğ, Ü, Ö, Ş, Ç). Bu durum hataya sebep olmaz ama Türkçe karakter kullanılmaması daha uygundur.
var yaş : Int = 5 //Hata vermez ama uygun değil

var yas : Int = 5 //Daha doğru bir kullanım
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Değişken isimleri _(alt çizgi) ile başlayabilir.
var _number : Int = 10
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Değişken isimlerinde boşluk kullanılarak tanım yapılamaz. Kelimeler bitişik yazılmalıdır veya _(alt çizgi) kullanılmalıdır.
var student_name : String = "Ali"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kotlin’de Değişken Tanımlamak

Kotlin’de değişken tanımlamak için var(variable) anahtar kelimesi kullanılır. Bu anahtar kelime kullanılarak oluşturulan değişkenin değeri daha sonra istenildiği zaman değiştirilebilir.

var score : Int = 0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi uygulamamızda skor tutmak isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda skor değişkeni sürekli güncelleneceği için var olarak tanımlamamız gerekir. Başlangıç değerimizi ise sıfır olarak atadık.

Kotlin’de Sabit Tanımlamak

Sahip olduğu değeri değiştirilemeyen yapılara sabit denir. Değişkenlerin değerleri değişebilirken sabitlerin değeri aynı kalır. Sabit tanımlamak için val(value) veya const(constant) anahtar ifadesi kullanılır. val ile const birbirine benzer fakat const değişkenlere derleme zamanında değer atanırken val değişkenlere çalışma zamanında değer atanır. const ifadesi val ile birlikte kullanılmak zorundadır.

const val message : String = "Hello World"

val pi : Double = 3.14
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Evet arkadaşlar bu yazımda paylaşacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı olmuştur.

Herkese iyi çalışmalar dilerim.


Top comments (2)

Collapse
 
berkealp profile image
Berke Alp Çalışkan

Dev.to üzerinde gördüğüm ilk türkçe yazı. Hoş bir yazı olmuş emeğinize sağlık.

Collapse
 
gulsunciftci profile image
Gülsün çiftçi

Teşekkür ederim. Faydalı olmasına sevindim :)