DEV Community

Cover image for Kafkadan veriler nasıl okunur? 💫 🌌 ✨
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

Kafkadan veriler nasıl okunur? 💫 🌌 ✨

Hangi ofsetten okunmaya başlanacağı kafka'nın ilk belirlediği şeydir.
Bu okuyucumuz eğer daha önce okumuş ve okuması yarım kalmışsa zaten zookeeper içerisinde kaldığı ofset pozisyonu belirlidir. Oradan okumaya devam eder.

Okuyucumuz yeni ise en baştan ofset 0 dan okumaya başlar

1. Event oku (ofset 0)
2. İşlemi yap
3. Commit et (ofset 0)
4. Bir sonraki okunacak offset 1 oluyor.
5. Event oku (ofset 1)
6. Commit et (ofset 1)
7. Bir sonraki okunacak offset 2 oluyor.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kafkadan veri okuma seçenekleri:

At most once: En fazla bir kere

At least once: En az bir kere, en çok kullanılan yöntem

Exactly once: Tam bir kere , performansa büyük etkisi olur

Consumer groups: Consumerlar yani okuyucular her zaman bir consumer grup'a bağlıdır.
Böylelikle kafka hangi okuyucu olduğunu bilir ve ofset pozisyonunu ona göre belirler.

Top comments (0)