DEV Community

Enisksz
Enisksz

Posted on

C’de For Döngüsü

For döngüsünü genelde bir şeyleri tekrar tekrar yazmak istediğimiz zaman ya da bir kod bloğunu belirli bir sayıda çalıştırmak için kullanırız. Örneğin;

for(i=0;i<5;i++)
{
  printf("Hello World!\n");
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

For döngüsünde ki ‘i=0’ başlangıç değerini, ‘i<5’ bitiş değerini, i++ ise bize artış değerini gösterir. i++ ifadesini i=i+1 şeklinde de yazabilirsiniz. Kodu açıklayacak olursak, i=0 da ekrana Hello World! yazdırılır ve i değeri bir arttırılır. i=1 olur ve ekrana bir daha Hello World! yazdırılır. En son i=4 olur ve ekrana tekrar yazdırılır i bir arttırılır ve i =5 olur fakat bitiş ifademiz i<5 olduğu için döngüden çıkar ve bir şey yazdırmaz.

Çıktısı;

Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

İç İçe For Döngüsü(Nested For Loop)

İç içe for döngüsünü adından da anlaşılacağı gibi bir for döngüsünün içinde başka bir for döngüsü çalıştırmaktır. Çarpım tablosunda, üçgen oluşturmada kullanabilirsiniz.

int main()
{
  int i,j;
for(i=0;i<3;i++)
  {
    for(j=0;j<6;j++)
    {
      printf("Hello\n");
    }
    printf("\n");
  }
  return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Biz bu kısımda ekrana 3 bloktan oluşan 6 tane alt alta Hello yazdıran bir program yazdık. En başta i ve j değişkenleri tanımladık. İlk döngümüzde i < 3 yaptık ki 0 dan başlayıp 2 dahil toplamda 3 kez içindeki for döngüsünü tekrarlasın. İkinci olarak ise içerideki for döngüsüne j < 6 yazdık bu da 0 dan başlayarak 5 dahil olmak üzere 6 kez bu döngüyü tekrarla. Ve çıktısı;

Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello

Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello

Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Hello
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

şeklindedir. Bir diğer örneğimiz ise üçgen oluşturmadır. Bunun içinde ufak değişikliklerle aynı yapıyı kullanacağız aslında.

int main()
{
  int i,j;
for(i=0;i<6;i++)
  {
    for(j=0;j<i;j++)
    {
      printf("*");
    }
    printf("\n");
  }
  return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Burada diğer koddan farklı olarak j’nin bitiş değerini i’ye eşitledik ki j i kadar yazılsın ekrana. Bu da şu demek oluyor, i =2 olduğunda j 3 kez ekrana basılmış oluyor. Ve çıktı;

*
**
***
****
*****
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu postumuzda for döngüsünün birkaç formunu inceledik.

Top comments (0)