DEV Community

Dinh Truong Phan
Dinh Truong Phan

Posted on

Git và Docker: Công Cụ Quan Trọng Trong Phát Triển AI/ML và MLOps

Quản Lý Phiên Bản Với Git

Trong phát triển phần mềm, việc theo dõi và quản lý các thay đổi là rất quan trọng. Đây là lúc mà Version Control (hệ thống quản lý phiên bản) trở thành công cụ không thể thiếu. Git là hệ thống quản lý phiên bản phân tán phổ biến nhất hiện nay, giúp chúng ta dễ dàng theo dõi lịch sử thay đổi, phân nhánh và hợp nhất mã nguồn, cũng như làm việc nhóm hiệu quả.

Lợi ích của Git:

 • Theo dõi lịch sử thay đổi: Mọi thay đổi trong mã nguồn đều được lưu lại, giúp chúng ta biết ai đã thực hiện thay đổi gì và khi nào.
 • Phân nhánh và hợp nhất: Cho phép tạo ra các nhánh (branch) để phát triển các tính năng mới hoặc sửa lỗi mà không ảnh hưởng đến mã nguồn chính. Khi hoàn tất, các nhánh này có thể được hợp nhất (merge) vào mã nguồn chính.
 • Làm việc nhóm hiệu quả: Cho phép nhiều lập trình viên làm việc trên cùng một dự án mà không gây xung đột.

Ví dụ:

Khi làm việc trên một dự án lớn với nhiều thành viên, Git giúp mỗi người làm việc trên nhánh riêng của họ và sau đó hợp nhất lại mà không gây ảnh hưởng đến công việc của người khác. Điều này đặc biệt quan trọng trong các dự án AI/ML, nơi mà các mô hình và mã nguồn thường xuyên được cập nhật và thử nghiệm.

Docker: Tối Ưu Hóa Triển Khai Ứng Dụng

Docker là công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta triển khai ứng dụng trong các container. Các container này sử dụng chung kernel của hệ điều hành chủ, dẫn đến việc khởi động nhanh hơn và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn so với các máy ảo (virtual machines).

Khác biệt giữa Docker và máy ảo:

 • Docker: Chạy các ứng dụng trong các container, khởi động nhanh hơn và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.
 • Virtual Machines (VMs): Chạy một hệ điều hành đầy đủ trên một phần cứng ảo hóa, sử dụng tài nguyên nhiều hơn và thời gian khởi động lâu hơn.

Ví dụ:

Nếu bạn cần khởi chạy nhiều ứng dụng nhỏ, Docker là lựa chọn tốt hơn vì nó nhẹ và nhanh. Nếu bạn cần môi trường hoàn toàn cách ly với hệ điều hành khác, VM là lựa chọn thích hợp.

Khái niệm về Docker images và containers:

 • Docker image: Là một mẫu không thay đổi (immutable template) chứa mọi thứ cần thiết để chạy một ứng dụng, bao gồm mã, thư viện, và cài đặt.
 • Docker container: Là một instance đang chạy của một Docker image. Nó chứa mọi thứ từ image và thêm các thay đổi tại thời điểm chạy.

Ví dụ:

Một Docker image có thể là một ứng dụng web được cấu hình sẵn. Khi bạn khởi chạy image này, bạn tạo ra một container đang chạy phiên bản ứng dụng web đó.

Ứng Dụng Thực Tiễn Của Docker và Git

Lợi ích của việc sử dụng Git:

 • Quản lý mã nguồn hiệu quả: Theo dõi và quản lý các thay đổi trong mã nguồn dễ dàng.
 • Làm việc nhóm: Hỗ trợ nhiều lập trình viên làm việc trên cùng một dự án mà không gặp xung đột.
 • Phân nhánh và hợp nhất: Cho phép phát triển và thử nghiệm các tính năng mới một cách an toàn.
 • Khả năng quay lại: Dễ dàng quay lại phiên bản trước đó nếu cần. Mục đích của tệp .gitignore:

.gitignore là tệp chứa danh sách các tệp và thư mục mà Git nên bỏ qua, không theo dõi hoặc không thêm vào kho lưu trữ. Điều này giúp tránh việc lưu trữ những tệp không cần thiết hoặc nhạy cảm.

Ví dụ:

plaintext
Copy code
node_modules/
*.log
.env
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Các dòng này sẽ làm cho Git bỏ qua thư mục node_modules, các tệp log, và tệp .env.

Tích Hợp Docker Với Quy Trình CI/CD

Docker có thể được tích hợp vào quy trình CI/CD để tự động hóa việc xây dựng, kiểm thử, và triển khai ứng dụng. Các bước bao gồm:

 • Xây dựng image Docker trong pipeline CI: Mỗi khi có thay đổi trong mã nguồn, image mới được tạo ra.
 • Kiểm thử container: Chạy các kiểm thử trong container để đảm bảo ứng dụng hoạt động đúng.
 • Triển khai container: Đẩy image mới lên registry và triển khai container từ image này.

Ví dụ:

Sử dụng Jenkins, bạn có thể thiết lập các bước để tự động xây dựng và đẩy Docker image lên Docker Hub mỗi khi mã nguồn được cập nhật.

Quản Lý Docker Containers Trong Sản Xuất

Một số thực hành tốt nhất để quản lý Docker containers trong môi trường sản xuất:

 • Sử dụng images nhỏ gọn: Giảm kích thước image để tăng tốc độ triển khai và khởi động container.
 • Bảo mật: Chạy container với quyền hạn tối thiểu, sử dụng images chính thức và thường xuyên cập nhật để vá lỗ hổng bảo mật.
 • Giám sát và ghi log: Theo dõi hiệu suất và ghi log container để phát hiện và khắc phục sự cố kịp thời.
 • Sao lưu dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu quan trọng được sao lưu định kỳ.
 • Tự động hóa: Sử dụng các công cụ như Kubernetes để tự động quản lý và điều phối container.

Ví dụ:

Sử dụng Kubernetes để tự động điều phối và quản lý các container, đảm bảo khả năng mở rộng và khắc phục sự cố một cách tự động.

Kết Luận
Git và Docker là hai công cụ mạnh mẽ không thể thiếu trong phát triển AI/ML và MLOps. Git giúp quản lý mã nguồn và làm việc nhóm hiệu quả, trong khi Docker tối ưu hóa quá trình triển khai ứng dụng. Việc sử dụng đúng cách các công cụ này sẽ giúp dự án của bạn đạt được hiệu suất và độ tin cậy cao nhất.

Top comments (0)