DEV Community

Cover image for ESLint: Правила чи Плагіни?
Dmytro Habaznia
Dmytro Habaznia

Posted on • Updated on • Originally published at devcenter.space

ESLint: Правила чи Плагіни?

Find this and other articles in English: https://devcenter.space/posts/eslint-rules-vs-plugins/

ESlint - це потужний інструмент для перевірки якості коду в проектах JavaScript. Однак, два основних поняття, з якими стикаються користувачі ESlint, - це "правила" та "плагіни". Давайте розберемося у відмінностях між ними.

Правила (Rules)

Правила в ESlint - це набір правил, які визначають правильний або неправильний стиль написання коду. Вони допомагають виявити потенційні проблеми в коді та стильові недоліки, такі як відсутність крапки з комою, використання неоголошених змінних, використання заборонених функцій тощо. ESlint має вбудований набір правил, які можна використовувати за замовчуванням. Проте, ви також можете налаштовувати правила згідно з власними потребами.

Наприклад, ось декілька прикладів правил:

  • semi - це правило вимагає використовувати крапку з комою в кінці кожного оператора.
  • no-console - це правило забороняє використання функції console.log() та інших методів console у продакшн-коді.

Плагіни (Plugins)

Плагіни в ESlint - це додаткові модулі, які дозволяють розширити функціональність ESlint. Вони надають додаткові правила та можливості перевірки коду, які не включені в основний набір правил. Плагіни можуть бути розроблені спільнотою ESlint або створені вами самостійно. Щоб використовувати плагін, спочатку потрібно його встановити через менеджер пакетів, такий як npm або yarn.

Наприклад, плагін eslint-plugin-react - це популярний плагін для перевірки React коду

Висновок

Правила та плагіни є важливими складовими ESlint. Правила допомагають забезпечити правильний стиль коду та виявити потенційні проблеми, тоді як плагіни дозволяють розширити функціональність ESlint та використовувати специфічні правила для конкретних технологій або фреймворків. З правильним налаштуванням правил та використанням плагінів, ви можете покращити якість свого коду та забезпечити більш однорідний стиль розробки.

Дізнайтеся більше

Більше цікавих статей.

Top comments (0)