DEV Community

Davron
Davron

Posted on

C++. Loopga doir masalalar. Yulduzchalar.

Yulduzchalar yordamida *diamond shape * chop etish.

Natija:

   *
   ***
  *****
  *******
 *********
 ***********
*************
 ***********
 *********
  *******
  *****
   ***
   *
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kod:

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i, j, rowNum, space;
  cout<<"Enter the Number of Rows: ";
  cin>>rowNum;
  space = rowNum-1;
  for(i=1; i<=rowNum; i++)
  {
    for(j=1; j<=space; j++)
      cout<<" ";
    space--;
    for(j=1; j<=(2*i-1); j++)
      cout<<"*";
    cout<<endl;
  }
  space = 1;
  for(i=1; i<=(rowNum-1); i++)
  {
    for(j=1; j<=space; j++)
      cout<<" ";
    space++;
    for(j=1; j<=(2*(rowNum-i)-1); j++)
      cout<<"*";
    cout<<endl;
  }
  cout<<endl;
  return 0;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Savollar va takliflaringizni Telegram ❤️ orqali qoldirishingiz mumkin.

Discussion (0)