DEV Community

Davron
Davron

Posted on

Abstract Data Type(ADT)

Abstract Data Type nima?

Ds'larni ko'rib/ tekshirib chiqishning 2 usuli mavjud:

  1. Mathematical/Logical/Abstract Views.
  2. Implementation.

ADTlar ma'lumotlar va operatsiyalarning ta'riflari bo'lgan, ammo ishga tushirish mumkin bo'lmagan ob'ektlardir.

ADTs are entities that are definitio of data and operations but don't have implementation details.

Ya'ni biz qanday ma'lumot saqlayotganimizni va bu ma'lumotlar bilan qanday amallar bajarishimiz mumkinligini bilamiz ammo bu bu data strukturalarni hali ishga tushirmadik.

Har bir dasturlash tilining data strukturalarning ishga tushirilish usullari/yo'llari mavjud. Misol uchun biror DS C dasturlash tilida struct orqali ishga tushirilsa boshqa dasturlash tili (Java, C#) da ayni shu DS object orqali ishga tushirilishi mumkin.

Hayotiy misol:

Image description

Agar ushbu misolda boshqa dasturlash tilida yozilgan bo'lganda, faqatgina implementation view o'zgarar edi holos, Abstract/logical view o'zgarmayid. Bundan kelib chiqadiki, dasturlash tiliga qarab implementation har xil bo'lishi mumkin.

Data structure example:

Image description

Abstract data type bu qanday ma'lumotni qay tarzda salash va keyinchalik unga qanday qilib murojaat qilish mumkinligi haqida umumiy tushuncha berish.

Top comments (0)