DEV Community

Charos1mm
Charos1mm

Posted on

 

LOGICAL OPERATOR

Bir yoki bir necha shartlarni solishtirish va ularni to'g'ri yoki noto'ri ekanligini aniqlash.

 • ! - YO'Q.

 • && - VA.

  • YOKI.
 • Natija har doim True yoki False.

 • True 1,False 0 qaytardi.

 • 0 dan boshqa har qanday qiymat True yani Rost deb hisoblanaldi.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 int a = 7;
 int b = 3 + a;
 int c = a && b ;

 cout << c;
return 0;
 }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 int a =27;
 int b = 67 + a;
 int c = ++a < 5 --b < 3 ;

 cout << c;
return 0;
 }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Dasrligimiz kundan kunga qiyin va qiziqarli bolib bormoqda .

@dawroun

Top comments (0)

⚡️⛓JavaScript Visualized: Scope

async await

☝️ Check out this all-time classic DEV post