loading...

MacOS Pratik Kalıcı Ortam Değişkeni Ekleme/Değiştirme Yöntemi

berkayakcay profile image Berkay AKÇAY Originally published at Medium on ・1 min read

MacOS üzerinde ortam değişkenlerini hızlı bir şekilde kullandığını bash’inize yansıtabileceğiniz kısa ve basit bir yöntemden bahsetmek istiyorum.

home dizininize yada istediğiniz farklı bir dizine giderek .env isimli bir dosya açıyoruz.

cd ~/

nano .env

Comment olarak # karakteri ya da kendi belirlediğiniz farklı bir karakteri kullanabilirsiniz.

KEY=VALUE şeklinde değişkenlerinizi tanımlıyoruz.

Buradan sonra bu dosyayı okuyarak aktif bash imize export edecek bir komut çalıştırmamız gerekiyor. (# karakteri ile kendi belirlediğiniz karakteri değiştiriniz)

export $(egrep -v ‘^#’ ~/.env | xargs -0)

Aktif olarak bir terminal açtığınızda çalışaçak bu satırı kendi bash’iniz ayarlarına eklemeniz gerekiyor.

“~/.bashrc” , “~/.zshrc” etc…

Yeni bir terminal ekranı çalıştırıyor ve printenv komutunu veriyoruz.

Aşağıda gördüğünüz üzere .env dosyasında bulunan

USERNAME=berkayakcay

değişkeninin tanımlanmış olduğunu görüyoruz.

Posted on Mar 30 by:

berkayakcay profile

Berkay AKÇAY

@berkayakcay

e-transformator Optimization freak - Software Engineer

Discussion

markdown guide