DEV Community

Barış AKSU
Barış AKSU

Posted on

Pinia: Setup syntax ile oluşturulan depoların sıfırlanması

Pinia ile depo oluşturmanın iki yolu vardır. Function/Setup yöntemini kullanıyorsanız $reset metodunun işlevini yerine getirmediğini fark etmiş olabilirsiniz.

<script setup>
import { useStore } from './useStore'

const store = useStore()

store.$reset // 👈

</script>
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
🍍: Store "main" is build using the setup syntax and does not implement $reset().
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Metodun Setup syntax ile çalışmasını sağlamak için bir Pinia eklentisi oluşturacağız ✨

Stores klasörünüz içerisinde plugins isimli bir klasör oluşturun ve içerisinde resetStore.js isimli bir dosya oluşturun.

Unutmadan projenize https://www.npmjs.com/package/lodash.clonedeep paketini eklediğinizden emin olun. lodash.clonedeep ile depo'nun başlangıç durumunu derinlemesine kopyalarız ve $reset fonksiyonunu ekleriz. Bu fonksiyon depo durumunu başlangıç değerine sıfırlar. Kopya kendisiyle ilişkili referansları kaldırmak için durumu tekrar derinlemesine kopyalamak önemlidir.

resetStore.js

import cloneDeep from 'lodash.clonedeep'

export default function resetStore({ store }) {
 const initialState = cloneDeep(store.$state)
 store.$reset = () => store.$patch(cloneDeep(initialState))
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ardından main.js veya Pinia'yı başlattığınız herhangi bir yerde şunları yapın:

main.js

// ...
import { resetStore } from './stores/resetStore'

//...
const pinia = createPinia()
pinia.use(resetStore)

app.use(pinia)

//...
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örneğin ben bir projemde vitesse boilerplate kullanıyorum ve pinia src klasörü altındaki modules isimli bir klasörün içinde pinia.ts dosyası içerisinde oluşturuluyor.

src/modules/pinia.ts

import { createPinia } from 'pinia'
import { type UserModule } from '~/types'
++ import storeReset from '~/store/plugins/storeReset'

// Setup Pinia
// https://pinia.vuejs.org/
export const install: UserModule = ({ isClient, initialState, app }) => {
 const pinia = createPinia()
 app.use(pinia)
 ++ pinia.use(storeReset)
 // Refer to
 // https://github.com/antfu/vite-ssg/blob/main/README.md#state-serialization
 // for other serialization strategies.
 if (isClient)
  pinia.state.value = (initialState.pinia) || {}

 else
  initialState.pinia = pinia.state.value
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

bundan sonra storeName.$reset() metodu çalışacaktır.

Örnek kullanım

Kullanıcı sayfadan ayrıldığında store'u sıfırla.

~/src/pages/tonality.vue

onBeforeRouteLeave((to, from, next) => {
 console.log('onBeforeRouteLeave called')
 console.log('to: ', to)
 console.log('from: ', from)
 tonalityGuessingStore.$reset()
 next()
})
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Faydalanılan kaynaklar:

Top comments (0)