DEV Community

Fatih ASLAN
Fatih ASLAN

Posted on

Ubuntu Üzerine DNS(Named - Bind) Servisinin Kurulum ve Yapılandırması - Public or Private DNS

sudo apt install -y bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yapılandırma dosyaları /etc/bind/ altındadır.

Oluşturacağımız forward zone ve reverse zone bu dosya içerisinde belirtiyoruz /etc/bind/named.conf.local

cd /etc/bind
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo vi named.conf.options
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aşağıdaki yapılandırma satırlarını ortamınıza göre şekillendirebilirsiniz.


    allow-query { any; };
    listen-on port 53 { any; };
    allow-transfer { none; };
    recursion yes;
    querylog yes;
    allow-recursion { any; };
    version "Ubuntu DNS Server for fatlan.com";
    dnssec-validation auto;
    listen-on-v6 { any; };
    forwarders {
      8.8.8.8;
    };

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo vi named.conf.local
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
zone "fatlan.com" IN {

   type master;

   file "/etc/bind/fatlan.com";

   allow-update { none; };
};


zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {

   type master;

   file "/etc/bind/reverse.fatlan.com";

   allow-update { none; };
};
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi fatlan.com ve reverse.fatlan.com dosyalarını oluşturalım.

sudo cp db.local fatlan.com

sudo cp db.127 reverse.fatlan.com
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo vi fatlan.com
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

127.0.0.1 no'lu ip'ler yerine sizin için ilgili ip'yi girmeniz önerilir.

;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL  604800
@    IN   SOA   ns.fatlan.com. root.ns.fatlan.com. (
               2     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@    IN   NS   ns.fatlan.com.
@    IN   A    127.0.0.1
@    IN   AAAA  ::1
ns   IN   A    127.0.0.1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo vi reverse.fatlan.com
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

127.0.0.1 no'lu ip'ler yerine sizin için ilgili ip'yi girmeniz önerilir.

;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL  604800
@    IN   SOA   ns.fatlan.com. root.ns.fatlan.com. (
               1     ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@    IN   NS   ns.fatlan.com.
NS   IN   A    127.0.0.1
1    IN   PTR   ns.fatlan.com.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo named-checkconf
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo named-checkzone fatlan.com /etc/bind/fatlan.com
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo named-checkzone reverse.fatlan.com /etc/bind/reverse.fatlan.com
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

image

sudo systemctl start bind9.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi dns server'ımı /etc/resolv.cond dan bu dns gösterip aşağıdaki testleri yapıyorum.

image

ilgili portları tespit için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

sudo ss -plnta | egrep -i named

sudo netstat -plnta | egrep -i named
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

NoT: Her kayıt eklendiğinde mutlaka Serial kısmı arttırılmalıdır.

fatlan.com için örnek kayıtlar...

fatlan.com.  IN   MX  10  mail.fatlan.com.

www   IN    A   127.0.0.1
mail  IN    A   127.0.0.1

ftp   IN   CNAME  www.fatlan.com.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

reverse.fatlan.com için örnek kayıtlar...

3   IN   PTR  www.fatlan.com.
4   IN   PTR  mail.fatlan.com.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ref: https://ubuntu.com/server/docs/service-domain-name-service-dns

Top comments (0)