DEV Community

asilbek003
asilbek003

Posted on

Print()- funksiyasi haqida

PPPPPPPAssalomu alaykum xurmatli do'stlar bugun siz bilan Python
dasturlash tilida Print() - funksiyasini ko'rib chiqamiz.
Print dasturida biron bir ism kiritsak shu ismni ekranga chiqarib beradi.
Misol uchun:

`print("Hello world")`
`print("Assalomu alaykum")`
`print("Salom dunyo")`

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Hozirgi yozgan kdimizning natijasini

Hello world`
`Assalomu aleykum`
`Salom dunyo
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Print (hayrli tong!)
Natija:SyntaxError: invalid sytax

bu safar esa hayrli tong! yozuvi o'rniga, Syntax Error
(sinteksda xatolik) xabari chiqdi . xatolik qayerda?

Avval aytganimizdek, Print() funksiyasi matn yoki ifodalarni
konsolga chiqarish vazifasini bajaradi. lekin bu funksiya to'g'ri
ishlash uchun bir nechta ifodalarga amal qilish lozim. jumladan,
agar konsolga matn chiqarmoqchi bolsak matnimiz albatta qo'shirnoq yoki (" ") yoki birtienoq (' ') orasida yozilishi kerak. Demak Hayrli tong! so'zini konsolga chiqarish uchun togri kodi:

print("Hayrli tong!")
print("Hayrli tong!") 
print("biz python dasturlash tilini o'rganishni bosjladik")
print("biz python dasturkash tilini judayam qiziq ekan")
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)