DEV Community

Anurag Vishwakarma
Anurag Vishwakarma

Posted on

The DevOps Burger

The DevOps Burger

๐——๐—ฒ๐˜ƒ๐—ข๐—ฝ๐˜€ ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฎ ๐—•๐˜‚๐—ฟ๐—ด๐—ฒ๐—ฟ (๐——๐—ฎ๐—ฎ๐—•)

What should the DevOps engineer roadmap look like:

๐Ÿญ. ๐—Ÿ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ป ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ด๐˜‚๐—ฎ๐—ด๐—ฒ (Python, Go, ...) to write automation scripts

๐Ÿฎ. ๐— ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜€๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ (Linux) and its command-line interface (CLI)

๐Ÿฏ. ๐— ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜, web servers, including proxies such as Nginx or IIS

๐Ÿฐ. ๐—˜๐˜…๐—ฝ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ด ๐——๐—ผ๐—ฐ๐—ธ๐—ฒ๐—ฟ

๐Ÿฑ. ๐—–๐—ต๐—ฒ๐—ฐ๐—ธ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ž๐˜‚๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐˜€

๐Ÿฒ. ๐—จ๐—ป๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ธ ๐—œ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜€ ๐—–๐—ผ๐—ฑ๐—ฒ (IaC) using tools like Terraform, Ansible, Chef, or Puppet for provisioning and configuration management

๐Ÿณ. ๐—จ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ป๐—ฒ๐˜๐˜„๐—ผ๐—ฟ๐—ธ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ผ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐˜€: DNS, IP addresses, ports, and the OSI model

๐Ÿด. ๐—˜๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐˜‚๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป/๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐˜‚๐—ผ๐˜‚๐˜€ ๐——๐—ฒ๐—ฝ๐—น๐—ผ๐˜†๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ (๐—–๐—œ/๐—–๐——) ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ for automating app delivery and deployment stages

๐Ÿต. ๐— ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€ for real-time oversight of applications, services, and infrastructure

๐Ÿญ๐Ÿฌ. ๐—š๐—ฎ๐—ถ๐—ป ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜€-๐—ผ๐—ป ๐—ฒ๐˜…๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—–๐—น๐—ผ๐˜‚๐—ฑ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ like AWS and Azure.

Top comments (0)