DEV Community

iamafruz777
iamafruz777

Posted on • Updated on

Datatype haqida

Assalamu aleykum hurmatli dasturchi bugun siz bilan Python dasturlash tilida datatype haqida ko'rib chiqamiz

Dasturlashda ma'lumot turi muhim tushunchadir

o'rgaruvchilar har xil turdagi ma'lumotni saqlashi mumkin va har xil

Text Type - String
Numeric types - integer,float,complex
Sequence types - list,tuple,range
Mapping type - dict
Set types - set frozentset
Boolean type - bool
Binery types - bytes,bytearrey,memoryview
None type - NoneType

title() - bu metodlar deyiladi sozining bosh xarfini kichkinada yozilsa katta qilib beradi

lower () - bu metodlar deyiladi isimni kottada kiritsak xamma sozini kichkina qilib beradi

Dasturlashda indekslar bor :
100 = 0 ,
200 = 1 ,
300 = 2,
400 = 3,
500 = 4...........

Float - bu kasr sonlar uchun

Keling endi misollar ko'rib chiqamiz :

Floatga misol:

a = float(input('Birinchi soni;kiriting'))

b = float(input ('ikkinchi soni kiriting'))

c = (a + b)

print ("Natija:",c)

Javoblar:
birinchi soni kiritamiz keyin esa ikkinchi soni kiriting deb soraydi va bu kiritgan sonlarimizni qoshib beradi

Complexga misolar:

a = complex(input("Birinchi sonni kiriting:"))
b = complex(input("Ikkinchi sonni kiriting:"))

sum = a + b

Javoblar:
birinchi soni kiritaiz va keyin ikkinchi soni kiritng deydi va bizga bu ikkilasini qoshib beradi.

Top comments (0)