DEV Community

Cover image for Zabbix 6.x Agent ile Custom Script Itemları Oluşturma
Doğukan Eren for Açıklab

Posted on

Zabbix 6.x Agent ile Custom Script Itemları Oluşturma

Zabbix templateları aracılığı ile çoğu zaman istediğmiz bilgileri alabilmekteyiz. Ancak bazen SNMP templatelarının veya agent üzerinden dönen veriler bizler için yeterli olmayabiliyor. Mesela cihaz üzerinde en çok CPU kullanan processlerin listesini item olarak dönebilmek nasıl olurdu, beraber yapalım :)

1. Agent yüklü Olan Cihaz Üzerinde Script Oluşturma

#!/bin/bash
echo "    PID  MEM  CPU" && ps -eo pid,%mem,%cpu --sort=-%cpu | awk '$3 > 0.5'
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kaydettikten sonra scriptimize çalıştırma yetkisi verelim

chmod +x process.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2. Agent Konfigürasyon Dosyasını Düzenleyelim

Favori editörünüz ile /etc/zabbix/zabbix_agent.conf dosyasına girelim ve konfigürasyon dosaysının en alt satırına oluşturduğumuz script dosaysını belirtelim.

UserParameter=system.process[*],/etc/zabbix/scripts/process.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Buradaki system.process adını verdiğim değişken aslında zabbix üzerinde görünecek olan item adı.

Not: Düzenli olması açısından scriptimi /etc/zabbix altında oluşturduğum scripts adındaki klasöre yerleştirdim.

3. Zabbix agent servisini yeniden başlatalım

systemctl restart zabbix-agent.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4. Zabbix Web arayüzü üzerinden istediğimiz item/ları istediğimiz Host veya Template içine ekleyelim

Image description

Item ayarlarını yukarıdaki gibi ayarladığımda aşağıdaki gibi sonuçlarını listeleyebilmekteyiz :)

Image description

Top comments (0)