DEV Community

loading...
Açıklab

Yeni bir SAMBA Etki Alanı oluşturma

Ali Orhun Akkirman
"Omnia mutantur, nihil interit"
Updated on ・5 min read

Daha önce SAMBA'nın ne olduğuna yönelik çeşitli yazılarımız olmuştu.

Bu yazımızda ise hazır bir şekilde SAMBA kullanılarak, Windows uyumlu nasıl etki alanı oluşturulacağı ve etki alanı denetçisi kurulumunu göstereceğim.

Statik IP adresi tanımlama

Bir etki alanı denetçisi (domain controller) kurmadan önce en önemli adım IP adresinin sabit olması gerekliliğidir. Eğer DHCP ile değişen bir IP'ye sahipseniz ileride etki alanına dahil olan sistemlerde aksaklıklar meydana gelebilir.

IP adresini sabitleme dağıtımdan dağıtıma değişebilmektedir.

Pardus 19, 21 ve Debian 10, 11 Sunucu üzerinde IP adresi sabitleme

Öncelikle aşağıdaki komut ile ağ aygıt adımızı öğrenmemiz gerekmektedir.

ip a
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komut çıktısında 1: , 2:, 3: gibi farklı aygıtlar yer almaktadır. muhtemelen 1. aygıt olarak "lo" yer almakta ve lookback adresini tanımlamaktadır. Büyük bir olasılıkla ağ aygıt adınız 2:'nin yanındaki enp0s3 gibi bir isim olması gerekmektedir. Bu bilgiyi netleştirdikten sonra IP adresini statik hale getirmeye başlayabiliriz.

Kullandığınız herhangi bir editör ile (nano, vim, piko vs.) /etc/network/interfaces dosyasında aşağıdaki gibi olan satırı bulup;

allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu satırı tamamen silip aşağıdaki gibi düzeltmeniz gerekmektedir.

auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
 address 192.168.1.67
 netmask 255.255.255.0
 gateway 192.168.1.1
 dns-nameservers 192.168.1.1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu düzenlemede address yazan yere daha önce alınmamış bir IP adresini yazmanız gerekiyor. Ve tabi ki aynı subnet üzerinde olması gerektiği için gateway adresini de doğru şekilde yazmanız gerekmektedir. DNS adresi olarak da şimdilik modeminizin veya kullandığınız DNS adresini yazabilirsiniz.

Bu adımdan sonra IP adresini temizleyip, networking servisini yeniden başlatmak olacaktır.

sudo ip addr flush dev enp0s3
sudo systemctl restart networking.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu şekilde IP adresinizi statik hale getirmiş olacaksınız.

Makine isminin düzenlenmesi

Makine adınız bir domain için önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Bu nedenle makine adınızı istediğiniz şekilde düzenlemeniz gerekmektedir. Aşağıdaki komutlar ile hostname değişimi yapabilirsiniz.

sudo hostnamectl set-hostname dc01
sudo hostname dc01
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ayrıca /etc/hosts dosyasını istediğiniz bir editör ile açıp içindeki eski hostname değerini yenisi (üstteki örnekte dc01) ile değiştirip kaydetmeniz gerekmektedir. Yani dosya aşağıdaki gibi gözükmesi gerekmektedir.

127.0.0.1  localhost
127.0.1.1  dc01

::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu şekilde hostname'iniz de değişmiş olacaktır.

Düzenlenmiş SAMBA paketinin indirilmesi

SAMBA paketi için dağıtım depolarından gelen samba paketi yerine daha güncel ve üzerinde bazı betiklerin hazır şekilde geldiği depo.aciklab.org'un deposunu kullanacağız. Bunun için aşağıdaki gibi depoyu eklemeniz gerekmektedir.

sudo apt install gnupg2 ca-certificates -y
echo "deb [arch=amd64] http://depo.aciklab.org/ onyedi main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/acikdepo.list
sudo wget --no-check-certificate -qO - http://depo.aciklab.org/public.key | sudo apt-key add -
sudo apt update
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımla birlikte hatasız bir şekilde aciklab deposu indirildi ise paketi yükleme işlemine geçebiliriz.

sudo apt install sambahvl
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kurulum sırasında kerberos ile ilgli bir ayar girilmesi beklense de herhangi bir değer girmeden ilerlenebilir. Bu adım sonunda samba paketiniz sisteme kurulmuş olacaktır.

Yeni bir Etki Alanı Oluşturmak

Bu adımdan sonra yapmanız gereken tek şey aşağıdaki komut ile yeni bir etki alanı (domain) oluşturmak olacaktır.

sudo smb-create-domain -d parsamba.lab -p Parola01.01
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

İlgili komuttaki parsamba.lab yerine kendi oluşturmak istediğiniz domain adını, Parola01.01 yerine de administrator kullanıcınız için önemli ve gerekli olan yeni oluşturacağınız bir parola girmeniz gerekmektedir.

Bu adımda hata olmuş gibi bir çok satır görebilirsiniz ama sonlara doğru aşağıdaki satırları görmüş olmanız gerekir.

INFO 2021-05-22 13:29:37,561 pid:6318 /usr/share/samba/lib/python3.7/site-packages/samba/provision/__init__.py #490: Once the above files are installed, your Samba AD server will be ready to use
INFO 2021-05-22 13:29:37,561 pid:6318 /usr/share/samba/lib/python3.7/site-packages/samba/provision/__init__.py #494: Server Role:      active directory domain controller
INFO 2021-05-22 13:29:37,561 pid:6318 /usr/share/samba/lib/python3.7/site-packages/samba/provision/__init__.py #495: Hostname:       dc01
INFO 2021-05-22 13:29:37,562 pid:6318 /usr/share/samba/lib/python3.7/site-packages/samba/provision/__init__.py #496: NetBIOS Domain:    PARSAMBA
INFO 2021-05-22 13:29:37,562 pid:6318 /usr/share/samba/lib/python3.7/site-packages/samba/provision/__init__.py #497: DNS Domain:      parsamba.lab
INFO 2021-05-22 13:29:37,562 pid:6318 /usr/share/samba/lib/python3.7/site-packages/samba/provision/__init__.py #498: DOMAIN SID:      S-1-5-21-2930780812-2734791212-2231857762
Generating RSA private key, 4096 bit long modulus (2 primes)
.................++++
........................................................................................................................++++
e is 65537 (0x010001)
Generating RSA private key, 2048 bit long modulus (2 primes)
...............................................+++++
............................................................+++++
e is 65537 (0x010001)
Signature ok
subject=CN = dc01.parsamba.lab
Getting CA Private Key
RHEL
Expiry for user 'Administrator' disabled.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/samba4.service → /etc/systemd/system/samba4.service.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eğer bu satırları gördüyseniz domaininiz oluşmuştur. Kontrol etmek için aşağıdaki komutta samba4 servisinin ayakta ve aktif olduğunu inceleyebilirsiniz:

sudo systemctl status samba4
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ayrıca aşağıdaki komut çıktısı olarak;

samba-tool domain info parsamba.lab
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

aşağıdaki gibi bir çıktı görmeniz gerekmektedir.

Forest      : parsamba.lab
Domain      : parsamba.lab
Netbios domain  : PARSAMBA
DC name     : dc01.parsamba.lab
DC netbios name : DC01
Server site   : Default-First-Site-Name
Client site   : Default-First-Site-Name
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yine ayrıca varsayılan kullanıcılardan olan administrator kullanıcısını aşağıdaki komut ile görebilirsiniz.

getent passwd administrator
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
PARSAMBA\administrator:*:0:100::/home/administrator:/bin/bash
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örnek olması açısından bir kullanıcı oluşturmak

Aşağıdaki komut ile bir kullanıcı oluşturabilirsiniz:

sudo samba-tool user create ali
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komut sonucunda ali isimli bir kullanıcı oluşmaktadır.

getent passwd ali
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
PARSAMBA\ali:*:3000016:100::/home/ali:/bin/bash
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu konuda bazı basit komutlar için aşağıdaki adrese bakabilirsiniz:
https://wiki.samba.org/index.php/User_and_Group_management

Genel bir özet

Bu doküman ile birlikte açık kaynak kodlu ve Windows uyumlu bir domain ortamı oluşturulmuş oldu. Daha sonraki yazılarımızda Windows makinelerin bu domaine eklenmesi ile ilgili içerikler de olacak. Fakat bu adımdan sonra herhangi bir ek işleme gerek olmadan aynı Aktif Dizin'de olduğu gibi Windows makinenizi domaine alabilirsiniz.


non est difficile

Discussion (0)