DEV Community

loading...
Açıklab

vma.lzo formatındaki sanal imajların çevrimi

Ali Orhun Akkirman
"Omnia mutantur, nihil interit"
・2 min read

Proxmox kendi içerisinde vma.lzo formatında imajlar oluşturmaktadır. Bu imajların raw formatına ve sonrasında istenilen formata dönüşümü için proxmox debian deposunda bulunan pve-qemu-kvm paketine ihtiyaç duymaktadır.

Bu paketi proxmox'un sürümüne göre farklı sürümlerde kullanabilirsiniz.

Örneğin proxmox 6.x sürümü için ilgili depoyu ve anahtarını indirmeniz gerekmektedir. Kurumsal olmayan depoyu sisteminize eklemek için aşağıdaki komutları yazmanız gerekmektedir.

sudo echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
sudo wget -O- "http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg" | apt-key add -
sudo apt update

Daha sonrasında gerekli paket indirilir

sudo apt install pve-qemu-kvm

Hepsinden bağımsız olarak lzo formatını açmak için normal Debian ve Pardus depolarında bulunan lzo paketi de yüklenir.

sudo apt install lzo

Öncelikle xxx.vma.lzo isimli dosyanızı extract etmeniz gerekmektedir:

lzop -d xxx.vma.lzo

Bu adımdan sonra elinizde vma formatında bir dosya bulunmaktadır.

vma extract -v xxx.vma yeniklasor01

Tüm bu işlemlerin sonunda belirttiğiniz klasörde (yeniklasor01) raw uzantılı bir sanal imajınız bulunmaktadır. Bu işlem sonucunda tabi ki çok daha büyük disk alanı kaplamakta olup muhtemelen disk dolması ile ilgili sorunlarla kaşılaşmanız olasıdır.

İlgili raw formatını qcow2'ye çevirmek için ise aşağıdaki şekilde qemu-tools paketini yüklemeniz gerekmektedir:

sudo apt install qemu-utils

Bu adımdan sonra raw dosyalarınızı aşağıdaki şekilde;

  • qcow2'ye çevirebilirsiniz:
qemu-img convert -O qcow2  xxx.raw  xxx.qcow2
  • vmdk'ya çevirebilirsiniz:
qemu-img convert -pO vmdk xxx.raw xxx.vmdk

Ex nihilo nihil fit

Discussion (0)