DEV Community

Doğukan Eren for Açıklab

Posted on

Virtual Machine Manager QEMU+SSH ile Uzak KVM Sunucusuna Bağlanma ve Yönetme

Virtual Machne Manager veya benzeri uygulamalarla local makinamızda kolayca Sanal makinalar oluşturup yönetebilmekteyiz. Ancak bazı durumlarda Sanal makinalarımızı local makinamızdan yönetmek veya erişmek doğru bir tercih olmayabiliyor. Bu gibi durumlarda qemu+ssh yardımımıza yetişiyor.

1- Uygulama Arayüzüne Erişim

Başlatıcımızdan veya terminalimizden uygulamayı açalım

Terminalden açmak için aşağıdaki komutu çalıştırabiliriz.

virtmanager &
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

2- ssh-askpass Paketinin Kurulması

Aşağıdaki komutla ssh parolasını girebilmemiz için gerekli olacak ssh-askpass paketini kuralım.

sudo apt install ssh-askpass 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3- Connection Oluşturulması

File -> Add Connections altına girelim, aşağıdaki gibi bir ekran bizi karşılıyor olacaktır.

Image description

4- Hypervisor Alanının Düzenlenmesi

Hypervisor alanını Custom URI olarak düzenledikten sonra Custom URI alanına uzak kvm sunucumuzun bligilerini girecek şekilde düzenleyelim.

qemu+ssh://<username>@<server-ip-address>/system

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

şeklinde aşağıdaki örnkte de olduğu gibi düzenleyelim.

qemu://ubuntu@192.168.2.100/system
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

sonrasında Connect butonuna basarak açılan pencerede sırası açılacak olan ssh fingerprint doğrulamasına yes yazarak parola ekranına devam edelim.

Parolamızı da girdikten sonra local bilgisayarımızda yönettiğimiz şekilde bilgisayarımızdan KVM sunucumuzu yönetiyor olacağız.

Image description

Top comments (0)