DEV Community

Doğukan Eren for Açıklab

Posted on

Ubuntu Repolardan SSL kontrolünü kaldırma

Tartışmasız SSL güvenliğimiz için son derece önemli ve gerelkli bir teknolojidir. Bazen sertifika işimizi zorlaştırabiliyor. Eğer ne yaptığınızın farkındaysanız aşağıdaki komutları kullanarak SSL kontrolünün önüne geçebilirsiniz.

Aşağıdaki komutla apt konfigürasyon dosyasına girelim, yoksa oluşturalım.

nano /etc/apt/apt.conf
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Açılan ekranda https Peer ve Host kontrollerini devre dışı bırakmak için aşağıdaki satırları ekleyelim ve çıkalım.

Acquire::https::Verify-Peer "false";
Acquire::https::Verify-Host "false";
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu işlem sonucunda https olan repolarınızdan sertifika kontrolü olmaksızın paket arayabilecek veya yükleyebileceksiniz.

Top comments (0)