DEV Community

Cover image for Ubuntu 22.04’e MinIO Server Kurulumu
Yaren Sarı for Açıklab

Posted on

Ubuntu 22.04’e MinIO Server Kurulumu

Adım 1: MinIO Sunucusunun Kurulması ve Yapılandırılması

Bu yazı, MinIO'nun nasıl kurulacağı ve yapılandırılacağı konusunda temel bir rehber sunmaktadır.

MinIO, açık kaynak kodlu, yüksek performanslı bir nesne depolama çözümüdür. Veri depolama ve yönetim ihtiyaçlarınız için ideal bir seçenektir. MinIO, ikincil depolama, felaket kurtarma ve arşivleme gibi geleneksel nesne depolama kullanım durumlarında güzel bir performans sergiler.

MinIO Avantajları

 1. Ölçeklenebilirlik: MinIO, artan veri taleplerini karşılamak için depolama kapasitesinin kolayca ölçeklendirilmesini sağlar.
 2. Maliyet etkinliği: MinIO'nun açık kaynak yapısı, satıcıya bağlılığı ortadan kaldırır ve depolama maliyetlerini azaltır.
 3. Uyumluluk: MinIO, Amazon S3 ile API uyumludur ve mevcut uygulamalar ve araçlarla kusursuz entegrasyon sağlar.
 4. Güvenlik: MinIO, saklanan bilgilerin güvenliğini sağlayan veri şifreleme, erişim kontrolü ve denetim yetenekleri sunar.
 5. Güvenilirlik: Veri sürümü oluşturma ve çoğaltma gibi özelliklerle MinIO, güvenilir depolama için yüksek kullanılabilirlik ve veri yedekliliği sağlar.

MinIO Kurulumu

Mevcut sistemimizi güncelleyelim:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Minio'yu wget ile indirip çalıştırılabilir hale getirelim:

wget https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio
chmod +x minio 
sudo mv minio /usr/local/bin
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şu çıktıyı görmelisiniz:

Output

--2023-06-30 10:57:35-- https://dl.min.io/server/minio/release/linux-amd64/minio_20230629051228.0.0_amd64.deb
Resolving dl.min.io (dl.min.io)... 178.128.69.202, 138.68.11.125
Connecting to dl.min.io (dl.min.io)|178.128.69.202|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 37578640 (36M) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: ‘minio_20230629051228.0.0_amd64.deb’

minio_20230629051228.0.0_amd64.deb        100%[=======================================================================================================>] 35.84M 14.3MB/s  in 2.5s  

2023-06-30 10:57:37 (14.3 MB/s) - ‘minio_20230629051228.0.0_amd64.deb’ saved [37578640/37578640]
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi dpkg veya apt kullanarak yükleyin:

sudo dpkg -i minio_20230629051228.0.0_amd64.deb
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Minio'nun kullanacağı sistem user'ını oluşturalım:

sudo groupadd -r minio-user
sudo useradd -M -r -g minio-user minio-user -s /sbin/nologin
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komutta -s bayrağı, /sbin/nologin'i minio-user için kabuk olarak ayarlamak anlamına gelir. Bu, minio-user için gerekli olmayan, kullanıcı oturum açmaya izin vermeyen bir kabuktur. -M flag, o kullanıcı için bir giriş dizini oluşturulmaması talimatını verir. -g, o kullanıcıyı belirli bir gruba eklemek anlamına gelir. -r bir sistem kullanıcısı oluşturma talimatını verir.

Bundan sonra dosyaları depolamak için bir dizin oluşturmanız gerekir. MinIO sunucuları daha sonra depoladığınız nesneleri bu depolama konumunda paketler halinde düzenler. Bu derste dizini minio olarak adlandıracağız:

sudo mkdir /usr/local/share/minio
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi minio kullanıcısının bu dizinin sahipliğini almasına izin verin:

sudo chown minio-user:minio-user /usr/local/share/minio
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bundan sonra /etc dizininde MinIO yapılandırma dosyanızı oluşturun:

sudo mkdir /etc/minio
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi yine bu dizinin sahipliğini minio-user'a verelim:

sudo chown minio-user:minio-user /etc/minio
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Nano'yu kullanarak varsayılan yapılandırmayı değiştirmek için gereken ortam dosyasını oluşturun (istediğiniz gibi herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz):

sudo nano /etc/default/minio
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Konfigrasyon dosyasında bulunması gerekenler;

MINIO_ACCESS_KEY="minio" # Minio'ya bağlanılacak olan kullanıcı adı
MINIO_VOLUMES="/usr/local/share/minio/" # Minionun verileri depolayacağı path
MINIO_OPTS="--certs-dir /etc/minio --address your_server_ip:9000" # Service'in çalıştıracağı minio komutu
# Yukarıda your_server_ip yerine server ip adresi verilmelidir.
MINIO_SECRET_KEY="miniostorage" #Minio'ya bağlanacak olan kullanıcının şifresi
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi, your_server_ip kısmını yerel IP adresinizle değiştirin, ardından değişiklik yaptıktan sonra dosyayı kaydedip kapatın.

MINIO_ACCESS_KEY olan kullanıcı adının minimum 3 karakter, MINIO_SECRET_KEY olan şifrenin de minimum 8 karakter olması gerektiğini unutmayınız.

Minio'yu service şeklinde çalıştıracak sistem dosyasını çekelim:

wget https://raw.githubusercontent.com/minio/minio-service/master/linux-systemd/minio.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Servisi başlatalım:

sudo systemctl start minio
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Güvenlik duvarı yapılandırması yapacaksanız servis başlatma işlemini o adımdan sonra yapabilirsiniz.

Adım 2 : MinIO Sunucusu İçin Güvenlik Duvarı Yapılandırma

İlk olarak, yapılandırılmış bağlantı noktasındaki MinIO sunucusuna güvenlik duvarı üzerinden erişimi etkinleştirin. Bu eğitimde bu bağlantı noktası 9000 numaralı bağlantı noktası olacaktır.

-İlk önce kuralı ekleyin:
-Şimdi güvenlik duvarını etkinleştirin:
-Aşağıdaki çıktıyı görmelisiniz:
-Aşağıdaki çıktıyı oluşturmak için y ve ENTER tuşuna basın:

sudo ufw allow 9000
sudo ufw allow 22
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo ufw enable
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
Output

Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)?
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
Output

Firewall is active and enabled on system startup
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Adım 3 : MinIO'nun Web Arayüzüne HTTPS Kullanarak Güvenli Bağlantı

Öncelikle MinIO web arayüzüne HTTPS üzerinden bağlanın. Tarayıcınızı https://minio-server.your_domain:9000 veya http://your_ip:9000 adresine yönlendirerek web arayüzlerine erişebilirsiniz.

Aşağıda MinIO sunucusunun giriş ekranını görebilirsiniz:

Image description

Artık kimlik bilgilerinizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı Adı için Adım 1'de /etc/default/minio ortam dosyasına ayarladığınız MINIO_ACCESS_KEY'i girin. Şifre için aynı dosyaya belirlediğiniz MINIO_SECRET_KEY'i girin ve giriş yapın.

Şimdi nesneleri saklayabileceğiniz yeni bir yapılacaklar listesi oluşturun, ana arayüzde Create a Bucket'a tıklayın.

Image description

MinIO bucket adlandırırken adınızın yalnızca küçük harf, rakam veya kısa çizgi içerdiğinden emin olun. MinIO, AWS S3 standartlarıyla uyumlu olacak şekilde paket adlandırma kurallarını sınırlar.

İyi çalışmalar.

Top comments (0)