DEV Community

Emre Karabulut for Açıklab

Posted on • Updated on

Ubuntu 18.04 Üzerinde Zabbix Server Kurulumu

Ağlar ve uygulamalar için bir kurumsal açık kaynak izleme modülü olan  Zabbix Server, aynı zaman da Çeşitli ağ hizmetleri, sunucular ve diğer ağ donanımlarını izlemek ve durumunu takip etmek için kullanılan acikkaynak kodlu bir yazılımdır.  Zabbix MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle veya IBM DB2 kullanarak veriyi saklar. 

Zabbix Server Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Zabbix Kurulumundaki sistem gereksinimleri resmi sitesinden tavsiye edilen bilgiye göre;

Alt Text

Öncelikle Ubuntu Server üzerindeki güncelleştirmeleri yapıyoruz.

sudo apt update && apt-get upgrade

Daha sonrasında Apache Web Sunucusunu, MySQL veritabanı sunucusunu ve son olarak da PHP'yi yüklüyoruz.

sudo apt install apache2
sudo apt install mysql-server
sudo apt install php php7.2-cli php7.2-mysql php7.2-common php7.2-curl php7.2-json php7.2-cgi libapache2-mod-php7.2 php7.2

Php yapılandırma dosyasında saat dilimini güncellemek için;

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini 

Alt Text

Apache web sunucusunu başlatalım.

 service apache2 start

Şimdi Zabbix deb paketini aşağıdaki komutu kullanarak indirebilirsiniz.

wget http://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.4-1+bionic_all.deb

deb paketimizi kuralım ve ardından zabbix sunucusu için güncelleştirme yapalım.

sudo dpkg -i zabbix-release_3.4-1+bionic_all.deb 
sudo apt update

Sistemimize Zabbix apt deposunu eklekdikten sonra Zabbix Sunucusunu kuralım.
(zabbix-server-mysql paketi ve Zabbix-frontend-php paketi)

sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php

Zabbix sunucusu için MySQL veritabanı ve kullanıcı oluşturalım;

 mysql -u root -p
mysql > create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;
mysql > grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'Passw0rd';
mysql > flush privileges;
mysql > cd database/mysql
> mysql -uzabbix -pPassw0rd zabbix < schema.sql
> mysql -uzabbix -pPassw0rd zabbix < images.sql
> mysql -uzabbix -pPassw0rd zabbix < data.sql
\q

Şimdi de oluşturmuş olduğumuz Zabbix veritabanı şemasını yukarıda oluşturmuş olduğumuz veritabanına yükleyelim...

cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/
zcat create.sql.gz | mysql -uroot zabbix -p

Sonrasında bize Enter password soracaktır. Bu aşamada Mysql şifresini yazalım ve bekleyelim...

Zabbix yapılandırma doyasını düzenleyin...

sudo nano/etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBHost = localhost
DBName = Zabbix
Dbuser = Zabbix
Dbpassword = Passw0rd

Apache servisini ve Zabbix Sunucusunu yeniden başlatalım.

sudo service apache2 restart
sudo service zabbix-server start

Tüm bu aşamaları geçtikten sonra artık Zabbix web yükleyicisine geçebiliriz...

Tarayıcımıza aşağıdaki şekilde yazarak giriş sağlıyoruz....

http://Zabbix-Server-IP/zabbix/

Zabbix karşılama sayfasını geçerek sonraki adım diyelim...

Alt Text

-Ön Koşulları kontrol ettikten sonra bir sonraki adıma geçelim...

Alt Text

-Bu aşamada tüm ayarlarımızı kontrol edelim...
(Bu aşamada yapmış olduğumuz ayarlar yazılı gelecektir sadece şifre kısmı boş gelecektir. Orayada veritabanı şifremizi yazdıktan sonra devam ediyoruz.)

Alt Text

-Sonraki adımları ise direk geçerek sisteme giriş yapmaya hazır hale gelmiş oluruz.

Alt Text

Alt Text

Alt Text

-Varsayılan kimlik bilgilerini kullanarak Zabbix'e giriş yapalım.

Kullanıcı Adı: Admin
Şifre: zabbix

Alt Text

Alt Text

Ve böylece acikkaynak kodlu olan zabbix server kurulumunu bitirmiş bulunmaktayız.

Zabbix-Agent Kurulumu

Ubuntu 18.04 / Zabbix Agent Kurulumu

İyi Çalışmalar

Açık Kaynak Yazılımları

Top comments (1)

Collapse
 
mucahittopcu profile image
Mucahit Topçu

Hocam öncelikle elinize sağlık. Bir şey sormak istiyorum. Yakın zamanda monitöring için Garafana kullanmaya başladım. Uçaktan sürekli gelecek sensör verilerini göstermek için kullanacağım. Grafana ile Zabbix arasında çok büyük farklar var mı? Hangisinin kullanımı daha rahat ve daha geniş acaba? Monitöring için hangisini önerirsiniz?