DEV Community

Fatih Arslan Tugay for Açıklab

Posted on

Tayfa ve Miço ile Zabbix Agent Dağıtımı

Zabbix ile istemcilerin monitoring edilmesi için istemcilerde Zabbix Agent bulunması gereklidir. Bu yazıda Zabbix Agent'in Tayfa ve Miço ile dağıtılmasını gösterilecektir.

Tayfa ile Zabbix Agent Dağıtımı

Tayfa ile Linux makinelere Zabbix Agent dağıtımı mümkündür. Politika oluşturup bu politikayı düzenleyerek dağıtımı sağlanabilir. Politikada yapılması gereken işlemler ele alınacak olursa:

 • Zabbix ajanının kurulumu
 • Ajanın konfigüre edilmesi
 • Firewall ayarlamaları

Öncelikle bu işlemleri gerçekleştirmek için bir politika nesnesi oluşturulur ve düzenlenmeye başlanır.

 • İlk olarak Paket politikalarındaki Kur bölümünden zabbix-agent paketinin yüklenmesi ayarlanır.

  1

  • Zabbix ajanının istenilen versiyonu kurulmak isteniyorsa https://repo.zabbix.com/zabbix/ adresinden istenilen deb ya da rpm paketi indirilir. Yine Paket politikalarındaki Otomatik Paket Kurulumu bölümünden Bilgisayar'dan Seç denilerek indirilen paket yüklenebilir.

   2

 • Paket kurulumunun /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf dosyasında bazı değişiklikler yapmak gereklidir. Bunlar sırası ile

  • Server değişkenini Zabbix Server IP olarak ayarlamak
  • ServerActive değişkenini Zabbix Server IP olarak ayarlamak
  • Hostname değişkenini kurulum yapılan makinenin hostname olarak ayarlamak

Bu işlemler için politikadaki Genel Konfigürasyon Ayarları kısmında 3 adet ayar girilmesi gereklidir. Bu ayarların hepsinde

 • Dosya Yolu /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

 • Dosya Tipi Genel

 • Atama operatörü "="

 • Ayar grubu girilmeyecek

 • Servis Yeniden Başlatma seçeneği ise zabbix-agent olarak ayarlanacak.

3 ayarda ise sırası ile Server, ServerActive ve Hostname değişkenleri ayarlanmalıdır. Hostname değişkeni ise her makinenin kendi hostname değerini alması için $HOSTNAME olarak girilmelidir.

3

 • Gerekli konfigürasyonlardan sonra ise firewall ayarları yapılmalıdır. Zabbix ajanı olan makinelerde 10050 portunun açık olması gerekmektedir. Bu ayarın sağlanması için politikada Güvenlik Duvarı bölümüne giderek 10050 portuna izin verecek ayarlama yapılır.

  4

 • Son olarak zabbix-agent servisinin enable hale getirilmesi gerekmektedir. Bu ayar da politikanın Servis kısmında servisin Açık ve Etkin olarak olarak ayarlanması ile sağlanabilir.

  5

Tüm bu politika ayarlamaları yapıldıktan sonra Tayfa ajanı ile politika çeken makinelerde Zabbix ajanı kurulumu başarı ile sağlanmış olur.

Miço ile Zabbix Agent Dağıtımı

Miço ile Windows ve Linux makinelere Zabbix ajanı dağıtımı sağlanabilir.

Windows Makinelere Miço ile Zabbix Agent Dağıtımı

Windows makinelere Zabbix ajanı dağıtabilmek için MSI paketi indirilerek makinelere gönderilir ve istenilen ayarlarla kurulumu sağlanır.

 • Öncelikle https://www.zabbix.com/download_agents adresinden ilgili sürümün MSI paket dosyası indirilir.

  6

 • Daha sonra Liman üzerinden Miço eklentisine gidilerek yeni bir görev oluşturulur. Görevde:

  • Görev İsmi kısmına istenilen isim verilir.
  • Bir kez çalıştır seçeneği işaretlenir.
  • Koleksiyon kısmında isteğe bağlı olarak koleksiyon seçilir.
  • Eklenti olarak file-transfer seçilir ve dosya kısmına indirilen MSI paketi yüklenir.
  • Dosya Yolu olarak *C:\* verilir
  • İşlem olarak powershell seçilir ve Çalışacak Betik kısmına aşağıdaki betik girilir. Betikteki <MSI_PAKET_ADI> ve <ZABBIX_SERVER_IP> değerleri değiştirilmelidir.
  SET INSTALLFOLDER=C:\Program Files\zabbix-agent
  msiexec /l*v log.txt /i C:\<MSI_PAKET_ADI> /qn^
   LOGTYPE=file^
   LOGFILE="%INSTALLFOLDER%\zabbix.log"^
   SERVER=<ZABBIX_SERVER_IP>^
   LISTENPORT=10050^
   SERVERACTIVE=<ZABBIX_SERVER_IP>^
   HOSTNAME=%ComputerName%^
   INSTALLFOLDER="%INSTALLFOLDER%"
  
 • Görev OK denilerek kaydedilir ve Windows makinelere Zabbix ajanı dağıtan Miço görevi hazırlanmış olur.

7

Linux Makinelere Miço ile Zabbix Agent Dağıtımı

Linux makinelere Zabbix ajanı dağıtabilmek için önce paket kurulumu sağlanır. Daha sonra ise konfigürasyonlar ayarlanır.

 • Paket kurulumu manuel olarak gerçekleştirilecekse öncelikle https://repo.zabbix.com/zabbix/ adresinden istenilen deb ya da rpm paketi indirilir.

 • Daha sonra Liman üzerinden Miço eklentisine gidilerek yeni bir görev oluşturulur. Görevde:

  • Görev İsmi kısmına istenilen isim verilir.
  • Bir kez çalıştır seçeneği işaretlenir.
  • Koleksiyon kısmında isteğe bağlı olarak koleksiyon seçilir.
  • Eklenti olarak file-transfer seçilir ve dosya kısmına indirilen deb veya rpm paketi yüklenir.
  • Dosya Yolu olarak *C:\* verilir
  • İşlem olarak bash seçilir ve Çalışacak Betik kısmına aşağıdaki betik girilir. Betikteki ve <ZABBIX_SERVER_IP> değerleri değiştirilmelidir. Ayrıca rpm paketi yüklenmek isteniyorsa** ilk satır sudo yum install /tmp/<PAKET_ADI> olarak değiştirilmelidir.

   • Paket kurulumu eğer depodan gerçekleştirilmek isteniyorsa ilk satırdaki /tmp/ kısmı zabbix-agent olarak değiştirilmelidir.
  sudo apt install /tmp/<PAKET_ADI>
  echo """PidFile=/run/zabbix/zabbix_agentd.pid
  LogFile=/var/log/zabbix-agent/zabbix_agentd.log
  LogFileSize=0
  Server=<ZABBIX_SERVER_IP>
  ServerActive=<ZABBIX_SERVER_IP>
  Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d/*.conf
  Hostname=$HOSTNAME""" > /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
  sudo ufw allow 10050/tcp
  sudo systemctl restart zabbix-agent
  sudo systemctl enable zabbix-agent
  
 • Görev OK denilerek kaydedilir ve Linux makinelere Zabbix ajanı dağıtan Miço görevi hazırlanmış olur.

8

İster Tayfa politikası ile olsun ister Miço ajanı ile olsun tüm bu işlemlerden sonra Zabbix Server üzerinden ilgili Agent eklenerek monitoring işlemlerine başlanabilir.

Top comments (0)