DEV Community

Turan Kılıç for Açıklab

Posted on

"pcieport 0000:00:1c.7" Diski Dolduran Log Problemi Çözümü

Merhabalar, eğer sizde /var/log dizini altında bulunan "kern.log, syslog, messages" dosyalarının içerisinde aşağıdaki hataları alıyorsanız:

pcieport 0000:00:1c.7: AER: Corrected error received: 0000:00:1c.7
pcieport 0000:00:1c.7: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
pcieport 0000:00:1c.7:   device [8086:a297] error status/mask=00000001/00002000
pcieport 0000:00:1c.7:    [ 0] RxErr
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aşağıdaki adımları izleyerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz:

  • /etc/default/grub Dosyasını bir editör ile açın.
sudo nano /etc/default/grub
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Dosya içerisindeki aşağıdaki satıra "pci=noaer" eklemesini yapın.

Ekleme yapılmamış hali:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Eklenmiş hali:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pci=noaer"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Sonrasında aşağıdaki komut yardımı ile grub'ı güncelleyin.
sudo update-grub
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
  • Güncelleme yapıldıktan sonra sisteme reboot atarak işlemi tamamlayabilirsiniz.
sudo reboot
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Discussion (0)