DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on • Updated on

Pardus 21'de tümü-rakam kullanıcı sorunu çözümü

Güncel GNU/Linux işletim sistemlerinde (Örneğin Pardus 21.x veya RHEL 8.x), all-numeric (tümü-rakam) kullanıcı adlarında oluşan problemlerden dolayı özellikle systemd servisindeki güncelleştirmeler sonucunda tümü-rakam kullanıcı oluşturulması engellenmiştir ve bir şekilde oluşturulması durumunda çeşitli işlevselliklerde hatalar oluşmaktadır.

Sorunun belirlenmesi

Sorun en temel olarak sistemde kullanıcı eklenirken oluşmaktadır. "--force-badname" olarak kullanıcı eklense bile systemd üzerindeki bazı servislerde problem oluşmaya devam etmektedir.

adduser: Please enter a username matching the regular expression configured
via the NAME_REGEX configuration variable.  Use the `--force-badname'
option to relax this check or reconfigure NAME_REGEX.
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Domain ortamlarında sorunun çözümü

Sorun, tümü-rakam kullanıcı isminden dolayı olduğu için sistemin sağlıklı çalışabilmesi için kullanıcı ismi manipülasyonu gerekmektedir. Kurumsal ortamda kullanıcı ismi olarak 12345678911@aciklab.lab şeklinde bir isim ile problem çözülmektedir.

Tabi ki bu süreç için daha öncesinde sistemin SSSD ile entegre olacak şekilde domaine alınmış olması gerekmektedir.

sssd.conf kullanımı ile kullanıcı adı manipülasyonu

Giriş yapacak kullanıcı isimleri için [domain/aciklab.lab] sekmesi altında aşağıdaki parametrenin eklenmesi gerekmektedir.

use_fully_qualified_names = True
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu satırın eklenmesi sonrasında servisin yenilenmesi gerekecektir.

sudo systemctl restart sssd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

lightdm üzerinden kullanıcı adı ile giriş yapmak

Varsayılan lightdm ayarlarında daha önce giriş yapılmamış bilgisayarlarda kullanıcı girişi sırasında sadece 12345678911 kullanıcı adı yerine 12345678911@aciklab.lab veya ACIKLAB.LAB\\12345678911 kullanıcı adı ile giriş yapılması gerekmektedir. İlk giriş yaptıktan sonra tekrardan uzun isim yazmak gerekmemektedir. Bunun için /etc/lightdm/lightdm.conf içerisinde aşağıdaki satırın true olmadığı netleşmelidir.

greeter-hide-users=false
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

Top comments (0)