DEV Community

Doğukan Eren for Açıklab

Posted on • Updated on

Pardus 21 Sunucu üzerinde Grafana 9 Kurulumu

Bu yazıda Pardus 21 sunucu üzerinde Grafana 9 kurulumu gerçekleştireceğiz.

Kurulumu, önceki yazılarımda VirtualBox 6 'da oluşturduğumuz sanal makine üzerindeki Pardus 21 sunucusundan gerçekleştireceğiz.

1 - Ortamların Hazırlanması

VirtualBox kurulumuna buradan ulaşabilirsiniz.
Pardus 21 kurulumuna buradan ulaşabilirsiniz.

2 - Grafana 9 Kurulumu

Ortamlarımızı hazırladıktan sonra, aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştırarak Grafana 9.1.2 sürümünü Pardus 21 sunucumuzda kurabiliriz.

sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_9.1.2_amd64.deb
sudo dpkg -i grafana-enterprise_9.1.2_amd64.deb
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3 - Grafana Servisini Çalıştırma

Yukarıdaki komutları çalıştırdığımızda Grafana kurulumunu tamamlamış olduk ancak Grafana servisi genellikle kapalı olarak ve sistem başladığında çalışmayacak şekilde gelmektedir.

Grafana servisini başlangıçta çalışacak şekilde ayarlamak için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

systemctl enable grafana-server
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Grafana servisini başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

systemctl start grafana-server
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Grafana servsisinin durumunu sorgulamak için,

systemctl status grafana-server
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

komutunu çalıştırabilirsiniz.

Eğer active ise servis başarılı bir şekilde çalışıyordur.

4 - Grafana Arayüzüne Giriş

Bu aşamaya kadar geldiyseniz artık Grafana arayüzüne 3000 portu üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sunucunuzda aynı ağ üzerinde bulunan bir bilgisayar tarayıcınızdan

http://x.x.x.x:3000

şeklinde x.x.x.x yazan alana sunucununuz ip adresini yazarak ulaşabilirsiniz.

Not: Sunucunuzun ip adresini terminal üzerinde ip a komutunu çalıştırarak ulaşabilirsiniz.

Image description

Başarılı bir Grafana 9 kurulumunun ardından tarayıcıdan yukarıdaki gibi ulaşabiliyoruz.

Top comments (0)