DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on • Updated on

 

Pardus 19 ve Debian 10 sistem üzerinde SIP Sunucu kurulumu

SIP sunucu ihtiyacı için Debian 10 ve Pardus 19 depolarında bulunan kamailio SIP sunucusunu kavram ispat seviyesinde bir çalışma özeti bulunmaktadır.

Özetle mevcut depoda paket bulunduğu için ek bir depo ihtiyacı bulunmamaktadır. Daha güncel sürüm kullanmak isteyenler için https://deb.kamailio.org/ adresinde debian depoları bulunmaktadır. Fakat bu yazıda varsayılan depodan kurulum yapacağız.

Öncelikle paketleri güncelleme ve yükleme süreci için aşağıdaki komutları kullanmaktadır.

sudo apt install kamailio kamailio-mysql-modules
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kamailio servisi farklı seçeneklerde herhangi bir veritabanına ihtiyaç duymaktadır. Örnek kullanım olarak mariadb sunucusu kurup ayarlarını yapmak için;

sudo apt install mariadb-server
sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kamailio ayarlarında DB olarak MySQL'i ve varsayılan kullanıcıları kullanmak için /etc/kamailio/kamctlrc dosyası içerisinde aşağıdaki ayarlar yapılması gerekmektedir. Parola ve kullanıcılar değiştirmek istenirse bu adımda değiştirilmelidir.

Aşağıdaki satırı bulup başındaki "#" işaretini kaldırmak gerekmektedir.

DBENGINE=MYSQL

## database read/write user
DBRWUSER="kamailio"

## password for database read/write user
DBRWPW="kamailiorw"

## database read only user
DBROUSER="kamailioro"

## password for database read only user
DBROPW="kamailioro"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

İlgili ayarları yaptıktan sonra aşağıdaki komut çalıştırılır. Dil ayarı olarak latin5 seçilir ve sonra çıkan tüm sorulara "y" yanıtı verilir.

/usr/sbin/kamdbctl create
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kamailio'da mariadb modülünün açılması için /etc/kamailio/kamailio.cfg dosyası içerisinde ilk satırda bulunan "#!KAMAILIO" satırından sonra aşağıdaki iki satır eklenir;

#!define WITH_MYSQL
#!define WITH_AUTH
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Parola ve diğer değişkenler değiştirilmiş ise aşağıdaki satırda ilgili kısımlar değiştirilmesi gerekmektedir.

#!define DBURL "mysql://kamailio:kamailioro@localhost/kamailio
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Tüm ayarlar tamamlandıktan sonra Kamailio sunucusu hazır haldedir. Aşağıdaki komutlar ile servis başlangıçta açılabilir ve mevcut durumda çalıştırılabilir hale gelmektedir.

systemctl start kamailio
systemctl enable kamailio
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yeni bir SIP kullanıcısı oluşturmak için;

kamctl add ali@IPVEYADOMAIN Parola123!
kamctl add veli@IPVEYADOMAIN Parola123!
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

İstemci olarak açık kaynak kodlu ekiga uygulaması üzerinde test yapılmış ve rahatlıkla kullanılabilir olarak görülmüştür.

https://www.ekiga.org

Ex nihilo nihil fit

Top comments (0)

Timeless DEV post...

Git Concepts I Wish I Knew Years Ago

The most used technology by developers is not Javascript.

It's not Python or HTML.

It hardly even gets mentioned in interviews or listed as a pre-requisite for jobs.

I'm talking about Git and version control of course.

One does not simply learn git