DEV Community

loading...
Açıklab

Pardus 19 üzerinde PostgreSQL 11 kurulumu

Ali Orhun Akkirman
"Omnia mutantur, nihil interit"
・2 min read

Pardus 19 üzerinde PostgreSQL 11 kurabilmek için Pardus 19'un kendi depoları yeterlidir. Bunun için aşağıdaki komut ile temel kurulum işlemine başlayabilirsiniz:

sudo apt install postgresql-11 postgresql-client-11

Bu işlem sonucunda PostgreSQL kurulmuş olması gerekmekte. Fakat kontrol için aşağıdaki komut çalıştırılabilir:

pg_isready

Bu komut çıktısında aşağıdaki gibi bir sonuç görmeniz gerekmektedir: Çıktıdan anlaşıldığı üzere postgresql'in kullandığı port ve bağlantının açık olup olmadığı gözükmektedir.

/var/run/postgresql:5432 - accepting connections

Servisin ayakta olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki komut ile active yazısı görünmelidir.

sudo systemctl status postgresql

Temel ayarların yapılabilmesi için öncelikle postgres kullanısının parolasını düzenlemeniz gerekmektedir. Aşağıdaki komut sonucunda 2 kere parola girerek parola tanımlayabilir veya değiştirebilirsiniz:

sudo passwd postgres

Bu adımdan sonra postgre kullanıcısına geçip onunla birlikte Postgresql'i yönetmeye başlayabiliyoruz. Bunun için Linux sistem üzerinde postgres kullanıcısı ile giriş yapıp, postgres kullanıcısına DB üzerinde zor bir parola belirlemek gerekmekte.

su - postgres
psql -c "ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'ZorPar0la';"

İstemci üzerinden giriş yaparken varsayılan ayarlarda bir problem bulunmaktadır. Bunun düzeltilmesi için /etc/postgresql/11/main/pg_hba.conf dosyasını nano veya vim gibi bir editör ile açıp, alttaki satır yerine, diğer alttaki şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir. 3. sutundaki all yerine postgres yazan bir satır varsa orada da peer yerine md5 düzenlemesi yapılabilir.

local  all       all                   peer
local  all       all                   md5

Bu düzenleme sonrasında servisi yeniden başlatabilirsiniz.

systemctl restart postgresql

Ve artık en temel şekilde veritabanı kullanmaya başlayabilirsiniz.


Transit umbra, lux permanet

Discussion (0)